Nowa metaanaliza potwierdza właściwości koenzymu Q10 związane z jego wpływem na migrenowe bóle głowy.

Biorąc pod uwagę fakt, że dysponujemy całkiem skutecznymi lekami przerywającymi napad migreny, natomiast znacznie gorzej radzimy sobie z zapobieganiem bólowi głowy, wykorzystanie w tym celu naturalnej substancji, jaką jest koenzym Q10, wydaje się opcją co najmniej interesującą. Zwłaszcza że mamy w zasadzie tylko dwa (i to niedawno zarejestrowane) leki mające zapobiegać migrenie i koszt leczenia nimi sięga kilku tysięcy dolarów rocznie.

Na pewno nie pomaga fakt, że o przyczynach migreny wiemy wciąż mało…

Tymczasem zapobieganie bólom głowy pod wpływem suplementacji koenzymu Q10 jest już zbadane i opisane w randomizowanych badaniach klinicznych. Autorzy najnowszej metaanalizy wybrali cztery z nich z udziałem 221 osób. Wyniki analizy wskazują, że koenzym Q10 zapobiega migrenom i obserwacje te wydają się spójne niezależnie od badania. Ta metaanaliza zwraca uwagę, że sprzeczne są natomiast doniesienia o ewentualnym wpływie na ciężkość bólu głowy i czas trwania napadu migreny, i koenzym Q10 raczej na te dwa ostatnie nie wpływa. Tak czy inaczej, działanie zapobiegawcze tego taniego suplementu powinno wystarczyć do zainteresowania się nim przez migrenowców.

Na podstawie

Nutr Neurosci. 2019 Feb 6:1-8. Effect of coenzyme Q10 supplementation on clinical features of migraine: a systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials. Parohan M, Sarraf P, Javanbakht MH, Ranji-Burachaloo S, Djalali M.