Specjaliści z najlepszych amerykańskich ośrodków medycznych, w tym tak prestiżowych jak Klinika Mayo czy Harvard Medical School, zaobserwowali niezwykle interesującą korelację między spożyciem kwasów omega-3 a długością życia chorych z zaawansowanym rakiem jelita grubego. Otóż kwasy omega-3 wydłużają życie niektórych z nich. 

Celem badania było sprawdzenie, czy działanie antynowotworowe kwasów omega-3 pochodzenia morskiego różni się w zależności od rodzaju mutacji w nowotworze. Dzisiejsza onkologia bowiem nawet w raku jednego narządu wyróżnia odmiany w zależności od zmian w DNA czy obecności określonych białek na powierzchni jego komórek. Jest to o tyle ważne, że konkretne mutacje czy zmiany receptorów wiążą się z lepszą lub gorszą odpowiedzią na konkretne leczenie – wiedza o nich pozwala więc lepiej dobierać terapię.

Autorzy pracy przeanalizowali dane uczestników badania klinicznego FOLFOX – były to osoby z rakiem jelita grubego w stadium III (rak naciekający struktury poza jelitem grubym lub obecny w regionalnych węzłach chłonnych). Dane zbierane od tych osób uwzględniały też informacje o codziennej diecie. Poszukiwano korelacji między ilością spożywanych kwasów omega-3 a czasem przeżycia bez objawów oraz długością życia w zależności od obecności mutacji typowych dla raka jelita grubego: KRAS oraz BRAFV600E  i dodatkowo stanu wewnątrzkomórkowego aparatu służącego do naprawy uszkodzeń DNA.

Okazuje się, że duże ilości morskich kwasów omega-3 w diecie wiązały się z poprawą wskaźników 3-letniego przeżycia bez objawów (tzn. że więcej takich osób przeżyło 3 lata bez nawrotu) oraz wydłużeniem życia w następujących przypadkach:

  • gdy nowotwór miał prawidłowy genem KRAS (ale nie, gdy doszło do mutacji KRAS);
  • gdy nowotwór miał uszkodzony aparat naprawczy DNA (ale nie, gdy był on zachowany).

Grupa uczestników była jak na wymogi takiego badania niewielka (ok. 1700 osób), a uzyskiwane przewagi wskaźników przeżycia niewielkie, na poziomie kilku punktów procentowych. Nawet jednak te kilka punktów procentowych po przełożeniu na konkretną osobę może oznaczać bardzo rzeczywisty wymiar w postaci zyskanych dni życia. Obserwacje te trzeba jeszcze potwierdzić w większych badaniach – i oczywiście próbować ustalić, w jakim mechanizmie kwasy tłuszczowe omega-3 wpływają na zachowanie się komórek nowotworowych z mutacją i zaburzeniami działania mechanizmów naprawy materiału genetycznego.

Źródło

Int J Cancer. 2019 Jan 8. Song M, Ou FS, Zemla TJ, Hull MA, Shi Q, Limburg PJ, Alberts SR, Sinicrope FA, Giovannucci EL, Van Blarigan EL, Meyerhardt JA, Chan AT