Polikozanol, mieszanina wysokołańcuchowych alkoholi z trzciny cukrowej, po dołączeniu do leku stosowanego w zaburzeniach lipidowych poprawił parametry lipidowe krwi. 

Polikozanol pochodzi z Kuby, gdzie ma status bliski panaceum (leku na wszelkie dolegliwości). W medycynie naturalnej jest wykorzystywany m.in. jako środek zapobiegający chorobom układu krążenia. Naukowców niepokoił tylko fakt, że mało które badanie kliniczne przeprowadzone poza Kubą potwierdzało działanie polikozanolu. W ostatnim czasie zaczęły się jednak pojawiać opisy badań prowadzonych na Dalekim Wschodzie, w których polikozanol okazywał się korzystnie modyfikować parametry układu krążenia i opisywana praca jest takim przykładem.

W ramach badania klinicznego prowadzonego przez geriatrów w Szanghaju sprawdzano zmiany parametrów lipidowych u 102 osób powyżej 60 r.ż. leczonych przez 24 tygodnie, podzielono ich jednak na trzy grupy. W jednej stosowano fenofibrat (klasyczny, w Polsce już prawie zapomniany lek hipolipemizujący), w drugiej polikozanol w dawce 20 mg dziennie, w trzeciej oba środki.

Okazało się, że dodanie polikozanolu do fenofibratu skutkowało większym obniżeniem stężenia LDL i triglicerydów niż powodował sam fenofibrat, ponadto tylko w grupach leczonych polikozanolem odnotowano poprawę jakości życia oraz lepszy przepływ w naczyniach krwionośnych (oceniany za pomocą pomiaru prędkości fali tętna w ocenie wskaźnika kostkowo-ramiennego). Autorzy uznają tę ostatnią zmianą jako wykładnik zmniejszenia sztywności naczyń.

Nie odnotowano przy tym, by terapia z użyciem polikozanolu wiązała się ze skutkami ubocznymi.

Źródło

Am J Med Sci. 2018 Sep;356(3):254-261. Efficacy and Safety of Policosanol Plus Fenofibrate Combination Therapy in Elderly Patients with Mixed Dyslipidemia: A Randomized, Controlled Clinical Study. Wang HY, Jiao QP, Chen SY, Sheng J, Jiang H, Lu J, Zheng SB, Fang NY.