Beta-eudesmol, związek z grupy seskwiterpenów obecny w chmielu wpływa na czynność  autonomicznego układu nerwowego, co można dobitnie wykazać w badaniach nad objawami stresu. 

Japońscy naukowcy jako pierwsi w świecie pokazali, jak rzeczony związek redukuje stres – zarówno odczuwany, jak i mierzony obiektywnymi parametrami laboratoryjnymi – u ludzi.

W badaniu wzięło udział 50 osób w wieku 20-50 lat, którym podawano beta-eudesmol z chmielu albo placebo. Pięć minut później poddawano ich stresowi społecznemu wg protokołu Uniwersytetu z Trewiru.

Stres powoduje wyrzut z nadnerczy noradrenaliny, hormonu, którego zadaniem jest wspomaganie narządów w walce lub ucieczce. Wyrzut noradrenaliny to bardzo stary ewolucyjnie mechanizm, zwiększający szanse przeżycia. W obecnych czasach mocno wpływa na nasze zdrowie, mimo że jesteśmy znacznie bezpieczniejsi niż w prehistorii – to dlatego, że układ nerwowy nie odróżnia, czy reagujemy na stresujące sytuacje w pracy lub w domu, czy też mamy przed sobą bardziej realne niebezpieczeństwo, np. dzikie zwierzę. Ilość wydzielonej noradrenaliny można oszacować, mierząc stężenie jej metabolitu – 3-methoksy-4-hydrosyfenyloglikolu (MHPG) w ślinie.

I tu zadziwiające efekty przyniósł badany składnik chmielu – grupa, która otrzymałą beta-eudesmol, a nie placebo, miała znacznie mniej metabolitów noradrenaliny, co pozwala przypuszczać, że aktywny składnik ograniczył jej wyrzut do krwi. A to powinno przekładać na ograniczanie wielu innych objawów stresu.

Miłośnicy piwa powiedziliby: wszystko to oczywista oczywistość. Są jednak osoby, które piwa nie lubią, a które wykorzystują suplementy z chmielem do uspokojenia, wyciszenia czy lepszego snu. I jak widać, nie jest to postępowanie pozbawione podstaw naukowych.

Źródło

Nutrients. 2018 Dec 20;11(1). β-Eudesmol, an Oxygenized Sesquiterpene, Reduces the Increase in Saliva 3-Methoxy-4-Hydroxyphenylglycol After the „Trier Social Stress Test” in Healthy Humans: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Cross-Over Study. Ohara K, Misaizu A, Kaneko Y, Fukuda T, Miyake M, Miura Y, Okamura H, Yajima J, Tsuda A.