Naturalne substancje mają potencjał w leczeniu nowotworów, jednak wiedza o ich działaniu najczęściej wciąż jest niedostateczna – piszą autorzy z University of Miami Miller School of Medicine (USA). Pewna grupa naturalnych związków posłużyła do opracowania leków onkologicznych przeznaczonych do stosowania w raku trzustki, a inne mają potencjał wspierania terapii.

Ten niedostatek wiedzy wynika zapewne z trudności prowadzenia badań nad nutraceutykami, sprzecznymi wynikami, brakiem kontroli nad dawkowaniem czy problemami z wchłanianiem niektórych (w tym najbardziej atrakcyjnych) substancji.

Autorzy przytaczają następujące najważniejsze grupy naturalnych źródeł substancji aktywnych wobec komórek raka trzustki:

 • taksany pochodzące z kory cisu, o działaniu wstrzymującym podziały komórkowe, a więc znacznie utrudniające wzrost guza nowotworowego. Taksany są praźródłem dwóch chemioterapeutyków: paklitakselu i docetakselu, a ostatnio także abraksanu, czyli cząsteczki paklitakselu połączonej z albuminą (białkiem transportowym krwi);
 • resweratrol – póki co dostępny głównie w postaci suplementów, często zresztą przeznaczanych do wspierania układu krążenia, od ochrony naczyń krwionośnych zaczęła się bowiem kariera tego polifenolu. Resweratrol hamuje powstawanie i wzrost nowotworów oraz zmniejsza ich zdolności do tworzenia przerzutów; w badaniach przedklinicznych wykryto, że działa m.in. na komórki raka trzustki. Związek ten cieszy się zainteresowaniem ze strony firm farmaceutycznych, które pracują nad opracowaniem najskuteczniejszych metod dostarczania resweratrolu do organizmu, tak by móc uzyskać stężenie terapeutyczne w obrębie guza nowotworowego;
 • kurkumina – aktywny składnik kurkumy, który posiada liczne właściwości przeciwnowotworowe. Indukuje apoptozę komórek raka trzustki, hamuje podziały, zmniejsza zdolność do tworzenia przerzutów i utrudnia nowotworowi wytwarzanie naczyń krwionośnych, które zapewniałyby mu składniki odżywcze. Aby zwiększyć biodostępność kurkuminy opracowano nawet nowatorski preparat – terakuminę, testowaną aktualnie w badaniach klinicznych;
 • kanabinoidy, które są używane głównie w celu zmniejszania skutków ubocznych terapii onkologicznej (np. bólu, problemów ze snem);
 • inne związki, nie tak dobrze zbadane, ale o udowodnionym bezpośrednim działaniu na komórki raka trzustki:
  • heksafosforan inozytolu – jedna z frakcji błonnika;
  • galusan epigallokatechiny – związek obecny w zielonej herbacie;
  • lejodermatolid – uzyskiwany z gąbek głębinowych;
  • kwercetyna – flawonol obecny w cebuli, winogronach czy głogu.

Źródło

Oncotarget. 2018 Oct 23;9(83):35448-35457. Naturally occurring compounds as pancreatic cancer therapeutics. Lohse I, Wildermuth E, Brothers SP.