Dwie niedawne prace naukowe wskazują na związek ciśnienia tętniczego z temperaturą otoczenia. Dodatkowo stwierdzono zależność między kontrolą ciśnienia tętniczego a suplementacją witaminy C.

W pierwszej pracy osobom z nadciśnieniem zalecono suplementację witaminy C przez pół roku (300 mg dziennie). Stwierdzono istotny spadek rozkurczowego ciśnienia tętniczego i ciśnienia tętna (jest to różnica między ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym, świadcząca, jak się sądzi, o stopniu zesztywnienia naczyń – im jest wyższa, tym sztywniejsze tętnice i szybsze starzenie oraz większa skłonność do uszkodzeń kluczowych narządów, jak serce, mózg czy nerki). Co więcej, w grupie suplementującej witaminę C poprawił się odsetek osób z dobrze kontrolowanym ciśnieniem tętniczym (oczywiście wśród osób przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe).

Analiza wskazała także, że ryzyko złej kontroli nadciśnienia rosło także w sytuacji niskiej temperatury w pomieszczeniu, na zewnątrz pomieszczeń i niskiej temperatury gruntu. Podobne obserwacje poczynili naukowcy z University College London w Wielkiej Brytanii, którzy wykazali, że im niższa temperatura w domu, tym większe ciśnienie tętnicze – na każdy jej spadek o 1 stopień przypadał wzrost ciśnienia (skurczowego i rozkurczowego) o prawie 0,5 mmHg, co może wydawać się błahym zjawiskiem – ale gdy wziąć pod uwagę, że różnice między temperaturą w domach sięgały kilku stopni, taki wzrost może już spowodować rozpoznanie nadciśnienia i przekłada się na ryzyko powikłań. Efekt ten był jeszcze wyraźniejszy u osób, które nie uprawiały regularnie żadnego sportu.

Autorzy drugiej pracy wskazali w związku z tymi wynikami, by zimą starać utrzymywać w domu temperaturę nie mniejszą niż 21 st.

Źródła

Clin Exp Hypertens. 2018 Sep 5:1-8. Effects of vitamin C supplementation on blood pressure and hypertension control in response to ambient temperature changes in patients with essential hypertension. Yuan X, Li X, Ji Z, Xiao J, Zhang L, Zhang W, Su H, Kaliannan K, Long Y, Shao Z.

J Hypertens. 2018 Aug 21. ‚My blood pressure is low today, do you have the heating on?’ The association between indoor temperature and blood pressure. Zhao H, Jivraj S, Moody A.