Większość chorych na stwardnienie rozsiane prawdopodobnie odniesie korzyści z suplementacji witaminy D ponad dzisiejszą normę – stwierdził zespół włoskich neurologów i genetyków (specjalizujących się w chorobach układu nerwowego) z Mediolanu.

Innymi słowy, aktualna norma raczej nie wystarcza. Do takich wniosków autorzy omawianej pracy doszli, analizując korelacje między poziomem witaminy D a podatnością na sam rozwój choroby, ale i na przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego. Badano chorych leczonych fingolimodem; okazało się, że poziom witaminy D ma znaczenie nawet dla skuteczności tego leczenia.

Do badania włączono 176 osób chorych na stwardnienie rozsiane, którzy rozpoczęli leczenie w Centrum Stwardnienia Rozsianego szpitala San Raffaele w Mediolanie i u których dostępne były wyniki pomiaru witaminy D w tym okresie. Autorzy przez 2 lata obserwowali tę grupę, oceniając regularnie stan kliniczny oraz obraz mózgu w rezonansie magnetycznym.

Naukowcy stwierdzili, że osoby z dużym stężeniem witaminy D, >100 nmol/l miały mniejszą liczbę aktywnych ognisk w układzie nerwowym w porównaniu z tymi, u których stężenie witaminy D wynosiło <50 nmol/l. Co więcej, istniała korelacja między wyjściowym stężeniem witaminy D a aktywnością zmian chorobowych w mózgu nawet po 2 latach leczenia.

Autorzy pracy uznali więc za pożądane znacznie wyższe stężenie witaminy D niż aktualnie zalecane. Suplementacja witaminy D jest na tyle bezpieczna, że można ją bez obaw stosować w większej dawce, a chorym na stwardnienie rozsiane może prawdopodobnie pomóc  – podsumowują.

Źródło

Neurol Sci. 2018 May 13. Basal vitamin D levels and disease activity in multiple sclerosis patients treated with fingolimod. Ferre’ L, Clarelli F, Sferruzza G, Rocca MA, Mascia E, Radaelli M, Sangalli F, Dalla Costa G, Moiola L, Aboulwafa M, Martinelli Boneschi F, Comi G, Filippi M, Martinelli V, Esposito F.