W zapaleniu ucha u dzieci pomaga wyrównanie niedoboru witaminy D

Niedobór witaminy D u dzieci ma związek z rozwojem wysiękowego zapalenia ucha. Co więcej, wpływa również na wyniki leczenia.

Laryngolodzy przeprowadzili prospektywne badanie kliniczne, w którym wzięło udział 174 dzieci z rozpoznaniem wysiękowego zapalenia ucha, a grupę kontrolną stanowiło 80 dzieci przyjętych do szpitala w celu wykonania operacji nielaryngologicznych.  Grupy obserwowano trzy miesiące, po czym u dzieci, u których objawy utrzymywały się, rozpoznawano przewlekłe zapalenie ucha i kwalifikowano je do operacji wszczepienia drenażu ucha w znieczuleniu ogólnym.

Pod koniec 3-miesięcznego okresu w obu grupach sprawdzano stężenie witaminy D w surowicy, przy czym <15 ng/ml rozpoznawano niedobór witaminy D. Samoistne wyleczenie (przed upływem 3 miesięcy) stwierdzono u 60 proc. dzieci z zapaleniem ucha, przy czym niedobór witaminy D występował tylko u ok. 30 proc. z nich. W drugiej grupie, którą poddano operacji, niedobór witaminy D sięgnął 50 proc. Ponadto, średnie stężenie witaminy D w grupie kontrolnej (bez zapalenia ucha) było istotnie wyższe niż u dzieci chorych – a odsetek dzieci z niedoborem witaminy D był w grupie kontrolnej dwukrotnie niższy niż u dzieci z przewlekłą chorobą.

Źródło

Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2018 Feb;105:1-5. Clinical role of vitamin D in prognosis of otitis media with effusion. Akcan FA, Dündar Y, Akcan HB, Uluat A, Cebeci D, Sungur MA, Ünlü İ.