Wąkrotka w walce z zapaleniem układu nerwowego

Kwas azjatykowy – triterpenoid zawarty w wąkrotce azjatyckiej – ma właściwość hamowania reakcji zapalnej w układzie nerwowym. I niech nas nie zwiedzie stosunkowo mała częstość występowania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych – tlący się stan zapalny wedle aktualnego paradygmatu medycyny leży u podłoża takich chorób, jak alzheimer, parkinson, stwardnienie rozsiane, postuluje się jego udział nawet w depresji, schizofrenii czy przewlekłym zmęczeniu. 

Naukowcy zbadali jego wpływ na przebieg sztucznie wyindukowanej reakcji zapalnej (za pomocą lipopolisacharydu bakteryjnego, szkodliwej dla człowieka substancji o potężnej – zbyt potężnej – sile aktywacji układu immunologicznego). Sprawdzano też jego wpływ na mikroglej, czyli komórki otaczające neurony, które jeszcze niedawno uważano za mało istotne, a od pewnego czasu podejrzewa się ich niezwykle ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu mózgu. 

Kwas azjatykowy istotnie zmniejszał wytwarzania tlenku azotu oraz ekspresję enzymu odpowiadającego za jego produkcję (w odróżnieniu od korzystnego wpływu dla naczyń, tlenek azotu wydzielany w reakcji zapalnej jest niepożądany). Zmniejszył też wytwarzanie cytokin prozapalnych w komórkach mikrogleju (to oznacza, że m.in. ograniczył przyciąganie komórek układu odpornościowego w region objęty zapaleniem).

Komentarz

Reakcja zapalna w układzie nerwowym jest też postulowana jako element procesu starzenia się mózgu. Z kolei wąkrotka azjatycka na Dalekim Wschodzie tradycyjnie jest stosowana w celu poprawy funkcjonowania umysłu u starszych osób, są też prace naukowe, które potwierdzają takie działania tego zioła. Wraz z odkryciem zdolności wygaszania reakcji zapalnej przez jej składniki czynne wszystko zaczyna układać się w spójną całość!

Źródło

Food Funct. 2018 Jan 22. Asiatic acid suppresses neuroinflammation in BV2 microglia via modulation of the Sirt1/NF-κB signaling pathway. Qian Y, Xin Z, Lv Y, Wang Z, Zuo L, Huang X, Li Y, Xin HB.