Ortopedzi alarmują: starsi ludzie po złamaniu nie biorą witaminy D z wapniem

Brytyjscy ortopedzi postanowili sprawdzić, jaki odsetek pacjentów w podeszłym wieku otrzymuje suplementację witaminy D z wapniem po złamaniu, a także jakie jest stężenie witaminy D u starszych pacjentów przyjmowanych do ich szpitala z powodu złamania w obrębie biodra. Wyniki są zatrważające. 

W ciągu roku lekarze uzyskali dane od blisko 150 osób w średnim wieku 85 lat. Tylko ok. 11 proc. przy przyjęciu do szpitala przyjmowało suplementację witaminy D z wapniem – mimo że jest to standard postępowania i mimo że taka suplementacja zmniejsza ryzyko złamania o jedną trzecią! Aż 30 proc. miało z kolei w przeszłości złamanie osteoporotyczne – jest to równoznaczne z rozpoznaniem osteoporozy i tym bardziej wymaga suplementacji witaminy D i wapnia. Tymczasem taką suplementację stosowała nieco ponad połowa z tych chorych.

Niedobór witaminy stwierdzono u przeszło 90 proc. badanej grupy. 

Można uznać, że wśród starszych osób po złamaniu panuje wręcz epidemia niedoboru witaminy D.  Niezrozumiałe jest, czemu znakomita większość z nich nie przyjmuje witaminy D i wapnia – najprostsze rozwiązanie chroniące przed złamaniem pozostaje niewykorzystane. „Przeoczona szansa na zdrowie” – konkludują autorzy badania.

Źródło

Open Orthop J. 2017 Oct 31;11:1230-1235. Vitamin D and Calcium Supplementation in Elderly Patients Suffering Fragility Fractures; The Road not Taken. Saini AK, Dawe EJC, Thompson SM, Rosson JW.