Egipscy naukowcy widzą nadzieję w zastosowaniu kwasu alfa-liponowego w onkologii. Ich zdaniem może być przydatny w łagodzeniu skutków ubocznych dwóch chemioterapeutyków stosowanych w leczeniu raka piersi. 

Takie obserwacje poczyniono w badaniu klinicznych, które miało ocenić skuteczność suplementacji kwasu alfa-liponowego w zapobieganiu uszkodzeniu nerwow (neurotoksyczności) przez paklitaksel oraz uszkodzeniu serca (kardiotoksyczności) przez doksorubicynę. 

W badaniu uczestniczyły 64 kobiety z rakiem piersi, które otrzymywały 4 kursy doksorubicyny z cyklofosfamidem, a po nich leczenie paklitakselem. Połowa dodatkowo otrzymywała przez 6 miesięcy kwas alfa-liponowy (w dawce 600 mg co 24 godz.), połowa placebo. 

U kobiet otrzymujących aktywny nutraceutyk po 9 i 12 tygodniach od włączenia paklitakselu stwierdzono istotne złagodzenie objawów neuropatii czuciowej i mniejsze stężenia takich markerów biochemicznych jak BNP (wskaźnik niewydolności serca), TNF-alfa (cytokina prozapalna), malonylodialdehyd (wskaźnik uszkodzenia błon komórkowych) i neurotensyna (neuropeptyd uczestniczący w transmisji sygnałów bólowych). Między grupami nie wykazano jednak różnic pod względem czynności serca (być może udałoby się to stwierdzić w badaniu z większą liczbą chorych – obniżenie BNP wskazuje na hamowanie  kardiotoksycznego działania doksorubicyny, pytanie czy może przełożyć się to na efekt kliniczny). 

Paklitaksel i doksorubicyna są skutecznymi lekami cytotoksycznymi, jednak ich zdolność do uśmiercania komórek nowotworowych łączy się z wywoływaniem stresu oksydacyjnego i reakcji zapalnych. Kwas alfa-liponowy ma na poziomie komórkowym działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne, dodatkowo ma zdolność chelatacji metali. Jego skuteczność wykazano w leczeniu uszkodzenia nerwów pochodzenia metabolicznego (neuropatii cukrzycowej), jak również w kardioprotekcji u chorych na cukrzycę typu 1. Omawiane badanie wskazuje, że podobnych efektów można się spodziewać w ramach terapii onkologicznej, jednak wyniki wymagają potwierdzenia w kolejnych pracach. 

Na podstawie

Werida RH, Elshafiey RA, Ghoneim A, Elzawawy S, Mostafa TM. Role of alpha-lipoic acid in counteracting paclitaxel- and doxorubicin-induced toxicities: a randomized controlled trial in breast cancer patients. Support Care Cancer. 2022 Sep;30(9):7281-7292. doi: 10.1007/s00520-022-07124-0. Epub 2022 May 21. PMID: 35596774; PMCID: PMC9385783.