Krótkotrwała suplementacja magnezu zmniejsza stres i ból u chorych na fibromialgię – ogłosili naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego Clermont-Ferrand we Francji.

Fibromialgia to dość tajemnicza choroba o wciąż nieznanej przyczynie. Dominującymi objawami jest nieustępujące zmęczenie oraz ból (o różnorodnym umiejscowieniu, ale możliwy do wywołania uciskiem na pewne punkty na ciele, tzw. punkty spustowe).

Ból, jeśli występuje samoistnie, w tej chorobie często słabo reaguje na klasyczne i nieklasyczne leki przeciwbólowe. Autorzy pracy postanowili sprawdzić, jak wpłynie na nasilenie bólu suplementacja magnezu, która wedle niektórych badań przynosi poprawę przebiegu fibromialgii. W tym celu przeprowadzili randomizowane badanie kliniczne z kontrolą placebo. Udział w nim wzięło 76 osób. 

Magnez podawano w stosunkowo niewielkiej dawce 100 mg dziennie przez miesiąc. Po tym czasie stwierdzono, że wśród chorych leczonych magnezem doszło do istotnego zmniejszenia dwóch ważnych subiektywnych wskaźników: poziomu nasilenia stresu (gdy wyjściowo był umiarkowany) oraz nasilenia bólu. Nie wychwycono istotnych statystycznie zmian innych monitorowanych parametrów. 

Magnez jest jednym z klasycznych nutraceutyków o działaniu antystresowym. Może to wiązać się ze zdolnością tego minerału do blokowania receptorów NMDA na komórkach nerwowych. Aktywacja tego receptora uczestniczy także w powstawaniu zjawiska bólu. Niedobory magnezu łączą się z zaburzeniami wydzielania melatoniny, co może powodować trudności ze snem i również przyczyniać się do nasilenia stresu i bólu. Podobnie może wpływać indukowane niedoborem magnezu wydzielanie substancji P, mediatora uczestniczącego w przekazywaniu sygnałów bólowych. 

W oparciu o zaobserwowane efekty sumplementacji magnezu autorzy zalecają jej rozważenie w podgrupie chorych na fibromialgię z zauważalnym umiarkowanym poziomem stresu i zalecają prowadzenie dalszych badań klinicznych. Ich zdaniem objawy fibromialgii u przynajmniej części chorych mogą być związane ze stresem i dysregulacją układów nerwowo-hormonalnych zachodzącą pod jego wpływem. Co więcej, stres może przyczyniać się do niedoboru magnezu, który z kolei zwiększa podatność na stres i w ten sposób tworzy się błędne koło. Można próbować je przerwać odpowiednią dietą lub właśnie suplementacją.

Na podstawie

Macian N, Dualé C, Voute M, Leray V, Courrent M, Bodé P, Giron F, Sonneville S, Bernard L, Joanny F, Menard K, Ducheix G, Pereira B, Pickering G. Short-Term Magnesium Therapy Alleviates Moderate Stress in Patients with Fibromyalgia: A Randomized Double-Blind Clinical Trial. Nutrients. 2022 May 17;14(10):2088. doi: 10.3390/nu14102088. PMID: 35631229; PMCID: PMC914550