Probiotykoterapia z użyciem Lacticaseibacillus rhamnosus GG (Lactobacillus rhmanosus GG) może być przydatna w atopowym zapaleniu skóry u dzieci – ogłosili włoscy naukowcy. 

Są to wyniki badania kliniczne ProPAD (Probiotic for Pediatric Atopic Dermatitis) z udziałem 100 dzieci w wieku od 6 mies. ż. do końca 3 r.ż. Przez 12 tygodni podawano im albo probiotyk (w dawce 10 mld CFU dziennie), albo placebo, oczywiście obok standardowych metod terapeutycznych.  W pierwszej kolejności oceniano, jaki odsetek dzieci w obu grupach osiągnął minimalnie istotną klicznie poprawę. Ustalono ją jako redukcję punktacji SCORAD o przynajmniej 8,7 pkt. SCORAD to opracowana przez europejskich ekspertów skala oceniająca ciężkość zmian w atopowym zapaleniu skóry (rozległość, intensywność reakcji zapalnej) oraz wpływ na życie (zwłaszcza na sen). 

Wyniki analizy wskazują, że w grupie otrzymującej probiotyk więcej dzieci osiągnęło poprawę kliniczną zarówno pod koniec badania, jak i po 4 tygodniach od jego zakończenia (różnica prawie trzykrotna! 60 wobec 23 proc.). W grupie tej stwierdzono także więcej dni, w których nie były potrzebne leki ratunkowe, co wiązało się z ogólną poprawą jakości życia w stosunku do grupy kontrolnej. W grupie otrzymującej probiotyki (ale nie w grupie placebo) stwierdzono korzystne zmiany składu mikroflory skórnej i jelitowej. 

Atopowe zapalenie skóry dotyka nawet 1 na 5 dzieci w krajach uprzemysłowionych. Ogniska zapalne pojawiają się po kontakcie z alergenami obecnymi w środowisku. Przyczyna tej alergii nie jest znana, podejrzewa się nieprawidłowości budowy białek odpowiadających za utrzymywanie funkcji barierowej skóry lub wtórne reakcje immunologiczne w stosunku do zjawisk zachodzących w przewodzie pokarmowym. Leczenie jest kompleksowe, obejmuje unikanie alergenów, środki zapewniające nawilżenie skóry, leki przeciwzapalne, leki przeciwświądowe, naświetlania, a ostatnio także dołącza się probiotyki w celu uszczelnienia bariery jelitowej i opanowania nadmiernej reaktywności układu odpornościowego związanego z błoną śluzową przewodu pokarmowego (próby indukowania tolerancji immunologicznej). 

Zachodzące dzięki suplementacji probiotyków zmiany składu mikroflory skórnej mogą zmniejszać częstość nadkażeń bakteryjnych ognisk zapalnych, przyspieszając w ten sposób gojenie (warto też wiedzieć, że u dzieci z atopowym zapaleniem skóry stwierdza się nie tylko dysbiozę w środowisku jelitowym, ale i skóry). 

Wysiłki naukowców obejmują dziś próby ustalenia optymalnego składu, dawki i czasu podawania probiotyków, by osiągnąć maksymalne możliwe efekty kliniczne. Korzystne działanie szczepów Lactobacillus wiąże się w tym kontekście przede wszystkim, jak się wydaje, z produkcją krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. 

Na podstawie

Carucci L, Nocerino R, Paparo L, De Filippis F, Coppola S, Giglio V, Cozzolino T, Valentino V, Sequino G, Bedogni G, Russo R, Ercolini D, Berni Canani R. Therapeutic effects elicited by the probiotic Lacticaseibacillus rhamnosus GG in children with atopic dermatitis. The results of the ProPAD trial. Pediatr Allergy Immunol. 2022 Aug;33(8):e13836. doi: 10.1111/pai.13836. PMID: 36003050.