Amerykańscy naukowcy pokazali, że w grupie osób z nadwagą lub otyłością suplementacja witaminy D w połączeniu z suplementacją magnezu jest skuteczniejsza niż sama witamina D bez dodatku magnezu. 

Dodajmy, że badana grupa to osoby narażone na niedobory i witaminy D, i magnezu. Otyłość często towarzyszy nawykom spożywania produktów ubogich w magnez (np. liściastych warzyw), z kolei witamina D – abstrahując nawet od powszechnych jej niedoborów – u osób z nadwagą ulega nadmiernemu „zmagazynowaniu” w tkance tłuszczowej i ta jej frakcja nie jest biologicznie aktywna. Według pewnych hipotez niedobór tych kluczowych składników odżywczych przyczynia się do powikłań otyłości, m.in. przyspieszonego rozwoju miażdżycy i dysfunkcji naczyń tętniczych.

Z uwagi na to, że magnez współuczestniczy w metabolizmie (i aktywacji) witaminy D, część naukowców podkreśla, że uzupełnianie niedoborów witaminy D powinno się odbywać równolegle z podawaniem magnezu. Autorzy omawianej dziś pracy przeprowadzili randomizowane badanie kliniczne z udziałem 95 osób, które miało ocenić skutki takiej skojarzonej suplementacji.

Badanie trwało 12 tygodni i obejmowało 3 grupy:

  • w pierwszej stosowano suplementację magnezu i witaminy D (360 mg glicynianu magnezu i 1000 j. witaminy D trzy razy dziennie);
  • w drugiej tylko witaminę D;
  • w trzeciej placebo.

W grupie skojarzonej suplementacji odnotowano największy wzrost stężenia witaminy D we krwi oraz redukcję skurczowego ciśnienia tętniczego w grupie z wyjściowymi wartościami >132 mmHg. 

Obserwacje te podkreślają, jak ważne jest pamiętanie o dostarczaniu odpowiedniej ilości magnezu podczas suplementacji witaminy D. Magnez jest kofaktorem enzymów aktywujących witaminę D i jego niedobór może tak samo wiązać się z dysfunkcją procesów biologicznych od niej zależnych, jak sam brak witaminy D. W tym badaniu korzystny wpływ równoczesnej suplementacji obu składników na parametr świadczący o funkcji układu naczyniowego u osób z nadmierną masą ciała zaobserwowano już po 3 miesiącach. Warto sobie też uświadomić, że osoby źle się odżywiające narażone są na niedobory ważnych składników odżywczych przez wiele, wiele lat. 

Na podstawie

Cheung MM, Dall RD, Shewokis PA, Altasan A, Volpe SL, Amori R, Singh H, Sukumar D. The effect of combined magnesium and vitamin D supplementation on vitamin D status, systemic inflammation, and blood pressure: A randomized double-blinded controlled trial. Nutrition. 2022 Jul-Aug;99-100:111674. doi: 10.1016/j.nut.2022.111674. Epub 2022 Apr 1. PMID: 35576873.