Jakie suplementy są najczęściej wykorzystywane w terapii depresji w ramach badań naukowych? Takie pytanie zadali sobie naukowcy z Indonezji i odpowiedzieli na nie, dokonując przeglądu systematycznego badań klinicznych opublikowanych w zachodnich czasopismach fachowych przed sierpniem 2021 r. 

Analiza 63 prac spełniających kryteria przeglądu wskazuje, że najczęściej badanymi suplementami diety w tym kontekście klinicznym są:

  • kwasy omega-3 pochodzenia rybiego (EPA i DHA);
  • witamina D;
  • probiotyki z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium;
  • na kolejnych miejscach znalazły się m.in. magnez, kurkumina, koenzym Q10, karnityna, melatonina i cynk. 

Autorzy wskazali też najskuteczniejsze dawki najważniejszych z tych produktów. W leczeniu depresji z użyciem nutraceutyków najlepsze efekty uzyskuje się, stosując kwasy omega-3 w dawce 700-2000 mg EPA i 400-800 mg DHA dziennie przez co najmniej 3 tygodnie, witaminę D w dawce 2000 j. dziennie bądź 50 tys. j. tygodniowo przez co najmniej 8 tygodni i probiotyki w dawce do najmniej 100 mln CFU (w praktyce trzeba jeszcze uwzględnić malejącą w czasie liczbę żywotnych bakterii w suplemencie). 

Na tej podstawie autorzy sugerują, by produkty te wykorzystywać w ramach wspierania leczenia depresji za pomocą klasycznych metod. Jest to przydatna informacja zwłaszcza w kontekście coraz większej popularności metod komplementarnych i pojawiającej się wśród pacjentów niechęci czy też obaw co do leków – autorzy zauważają trend związany z rozpoczynaniem leczenia depresji od nutraceutyków, widoczny przede wszystkim u kobiet i przedstawicieli mniejszości etnicznych.

Na podstawie

Thurfah JN, Christine, Bagaskhara PP, Alfian SD, Puspitasari IM. Dietary Supplementations and Depression. J Multidiscip Healthc. 2022 May 17;15:1121-1141. doi: 10.2147/JMDH.S360029. PMID: 35607362; PMCID: PMC9123934.