To już kolejne badanie, które wskazuje na korzystne efekty suplementacji czosnku dla ryzyka sercowo-naczyniowego. Tym razem uzyskano poprawę profilu lipidowego w grupie kobiet z zespołem policystycznych jajników (ang. policystic ovary syndrome, PCOS). 

Nie jest znana przyczyna choroby (ani leczenie przyczynowe), wiemy jednak, że pojawianie się torbieli w jajnikach jest zaledwie częścią obrazu klinicznego. Kobiety z zespołem policystycznych jajników mają przede wszystkim problemy z zajściem w ciążę (i część wysiłków koncentruje się na przełamaniu tego zjawiska, tj. uzyskaniu ciąży i zakończeniu jej urodzeniem zdrowego dziecka), mają także problemy hormonalne (przewaga hormonów męskich i konsekwencje tego zjawiska, np. nadmierne owłosienie) oraz problemy metaboliczne. Te ostatnie to skłonność do rozwoju zaburzeń profilu lipidowego (tzw. „zbyt duży cholesterol”), cukrzycy i nadciśnienia. Częsta jest insulinooporność, prowadząca do w/w konsekwencji, które przyspieszają uszkodzenie serca i naczyń. 

Zaburzenia metabolizmu w zespole policystycznych jajników są dość istotnym problemem z punktu widzenia wieloletniej profilaktyki chorób układu krążenia. Więcej niż połowa pacjentek zachoruje na cukrzycę przed 40 r.ż., a pojawienie się cukrzycy typu 2 jest uznawane za równoznacznik rozpoznania miażdżycy tętnic wieńcowych. Ponadto, w PCOS o 70 proc. zwiększone jest ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, a udaru – blisko dwukrotnie (o 96 proc.). Stąd konieczność bacznego pilnowania diety oraz regularnej aktywności fizycznej, ale też próby wykorzystywania nutraceutyków do zwalniania progresji miażdżycy i zapobiegania jej konsekwencjom. 

W irańskim badaniu 80 pacjentek z PCOS otrzymywało suplementację czosnku, po posiłku, w dawce 800 mg dziennie albo placebo przez 8 tygodni. W grupie z aktywną suplementacją stwierdzono, w porównaniu z grupą kontrolną, zmniejszenie stężenia cholesterolu i jego frakcji LDL, a także trend w kierunku niższego stężenia triglicerydów i skurczowego ciśnienia tętniczego. Sugeruje to, że suplementacja czosnku może wpływać na parametry lipidowe, zmniejszając w ten sposób w perspektywie długoterminowej ryzyko sercowo-naczyniowe. Powinno to przełożyć się po wielu latach na efekty kliniczne, choć to trzeba ocenić w kolejnych, odpowiednio zaplanowanych badaniach. 

Na podstawie

Zadhoush R, Alavi-Naeini A, Feizi A, Naghshineh E, Ghazvini MR. The effect of garlic (Allium sativum) supplementation on the lipid parameters and blood pressure levels in women with polycystic ovary syndrome: A randomized controlled trial. Phytother Res. 2021 Nov;35(11):6335-6342. doi: 10.1002/ptr.7282. Epub 2021 Sep 8. PMID: 34496450.