Badanie chińskich naukowców wskazuje, że suplementacja Bifidobacterium animalis subsp. lactis pomaga ograniczyć płacz i grymaszenie związane z kolką niemowlęcą. Miało to pozytywne skutki nie tylko dla dzieci!

Badanie prowadzono z udziałem 192 donoszonych niemowląt ❤ mies. życia, spełniających kryteria rzymskie rozpoznawania kolki niemowlęcej. Część otrzymywała przez 3 tygodnie suplement zawierający wspomniane bifidobakterie, część natomiast placebo.  

Dane zgromadzone w tym czasie wskazują, że w grupie suplementowanej probiotykiem istotnie wyższy odsetek dzieci uzyskał przeszło 50-procentową redukcję czasu płaczu lub grymaszenia, zmniejszyła się także istotnie liczba epizodów kolki i dwukrotnie wydłużył czas snu w ciągu dnia. U dzieci otrzymujących bifidobakterie zwiększyło się wydzielanie związków obrony przeciwzakaźnej w przewodzie pokarmowym (np. przeciwciał wydzielniczych sIgA, katelicydyny, kalprotektyny) i wzrosła produkcja kwasu masłowego (krótkołańcuchowy kwas tłuszczowy o licznych działaniach prozdrowotnych, produkowany przez dobroczynną florę jelitową). To wszystko zaś istotnie przełożyło się na funkcjonowanie opiekunów (społeczne, emocjonalne, fizyczne). 

Jak widać, suplementacja probiotyków u jednej osoby w rodzinie może przynosić korzyści także innym jej członkom!

Na podstawie

Chen K, Zhang G, Xie H, You L, Li H, Zhang Y, Du C, Xu S, Melsaether C, Yuan S. Efficacy of Bifidobacterium animalis subsp. lactis, BB-12® on infant colic – a randomised, double-blinded, placebo-controlled study. Benef Microbes. 2021 Nov 16;12(6):531-540. doi: 10.3920/BM2020.0233. Epub 2021 Sep 22. PMID: 34550055.