Dwie niezależne metaanalizy potwierdzają, że nutraceutyk stosowany jako wspomaganie odchudzania korzystnie wpływa na profil lipidowy, czyli „poprawia” frakcje cholesterolu. 

Pierwsza metaanaliza objęła 11 badań z udziałem wyłącznie chorych na cukrzycę typu 2. Są oni szczególnie narażeni na zaburzenia metabolizmu tłuszczów (nie tylko glukozy!), skutkujące wzrostem szkodliwych frakcji cholesterolu (tzw. dyslipidemia cukrzycowa, element zespołu metabolicznego). W tej grupie suplementacja gumy guar istotnie zmniejszała całkowite stężenie cholesterolu, o średnio 20 mg/dl, oraz stężenie frakcji LDL (o ok. 14 mg/dl). U osób przyjmujących dużą dawkę gumy guar (≥20 g/dziennie) obserwowano także istotną redukcję triglicerydów. 

Druga metaanaliza objęła 25 randomizowanych badań klinicznych, w których gumę guar stosowano  u kobiet po menopauzie, u pacjentów z zespołem metabolicznym (lub tylko jego elementami: otyłością, zaburzeniami lipidowymi, cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym) oraz u chorych wymagających chirurgicznego poszerzania tętnic szyjnych. Dawka wahała się od 0,1 do 30 g dziennie, a czas suplementacji wynosił od miesiąca do 2 lat. Wedle tej pracy guma guar zmniejszała stężenie cholesterou całkowitego o średnio 20 mg/dl i jego frakcji LDL (czyli tzw. „złego” cholesterolu) o średnio 17 mg/dl. Guma guar nie wpływała natomiast na stężenie triglicerydów ani HDL. 

Guma guar wbrew nazwie nie jest sztuczną gumą, tylko naturalnym wielocukrem uzyskiwanym z nasion rośliny guar. Jest dobrze rozpuszczalna w wodzie i uznawana za rodzaj błonnika. Wydaje się bezpieczna nawet w dużych dawkach i jak widać, jest naturalnym produktem mogącym istotnie wspomagać leczenie zaburzeń lipidowych. 

Na podstawie

Li J, Chen R, Chen Y, Zhu D, Wu Z, Chen F, Huang X, Ali Khan B, Al Hennawi HE, Albazee E, Prabahar K, Hou K. The effect of guar gum consumption on the lipid profile in type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2021 Sep 24:1-10. doi: 10.1080/10408398.2021.1981228. Epub ahead of print. PMID: 34558350.

Lin J, Sun Y, Santos HO, Găman MA, Bhat LT, Cui Y. Effects of guar gum supplementation on the lipid profile: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2021 Nov 29;31(12):3271-3281. doi: 10.1016/j.numecd.2021.08.040. Epub 2021 Aug 21. PMID: 34607737.