Naukowcy z Tajlandii wypróbowali skuteczność egzotycznego superowocu mangostanu w terapii otępienia w przebiegu choroby Alzheimera. To kolejna próba weryfikacji hipotezy, że na demencję można wpływać za pomocą antyoksydantów; w te owocnia mangostanu jest wyjątkowo bogata. 

Patofizjologia choroby Alzheimera jest prawdopodobnie wieloczynnikowa i pewną rolę gra z pewnością stres oksydacyjny (choć zapewne nie jest czynnikiem sprawczym, a jedynie pewnym etapem w procesie prowadzącym do obumierania komórek nerwowych). 

Autorzy przeprowadzili jako pierwsi randomizowane badanie kliniczne z kontrolą placebo, w ramach którego testowano efekty podawania ekstraktu z owocni mangostanu u ok. 100 pacjentów oddziału geriatrycznego szpitala Sriraj w Bangkoku (największy szpital w Tajlandii, jednostka Uniwersytetu Mahidol). Wszyscy uczestnicy mieli więcej niż 50 lat i mieli ustalone rozpoznanie w oparciu o kryteria DSM-IV-TR oraz spełnione kryteria prawdopodobnej choroby Alzheimera wg Neurological and Communicative Disorders and Stroke–Alzheimer’s Disease and Related Disorder Association’s (NINCDS‐ADRDA). W trakcie obserwacji mogli przyjmować inne leki, pod warunkiem stałego dawkowania, ale nie zioła czy suplementy inne niż testowany ekstrakt z owocni mangostanu. Badanych przydzielano losowo do grupy otrzymującej standardową dawkę ekstraktu (4 mg/kg), dawkę zwiększoną (4 mg/kg przez pierwsze 12 tygodni i 8 mg/kg przez kolejne 12 tygodni) lub placebo. Badanych regularnie monitorowano m.in. pod kątem zdolności poznawczych. 

Analiza wskazała, że w grupie otrzymującej ekstrakty z owocni mangostanu znacznie większy odsetek chorych (w porównaniu z placebo) uzyskał istotną poprawę funkcji poznawczych: 70 wobec 50% oraz 60 wobec 35% (zależnie od testu i dawkowania). Najlepsze wyniki uzyskali ci pacjenci, u których odnotowano co najmniej 5 proc. redukcję markerów stresu oksydacyjnego we krwi w stosunku do poziomów wyjściowych (i przy okazji mieli wysoki poziom stresu oksydacyjnego). 

Wyniki pozwalają przypuszczać, że u części chorych w rozwoju demencji stres oksydacyjny pełni rolę na tyle istotną, że można próbować wpływać (w stopniu lekkim do umiarkowanego) na ich funkcje poznawcze za pomocą silnych antyoksydantów. Jak się wydaje, nie u wszystkich zadziałają tak samo, nie wiemy też, jak długo będą się utrzymywać korzystne efekty suplementacji – przede wszystkim czy będą trwałe, czy przejściowe (i jak długo jest sens stosować suplementację silnych antyoksydantów). Te i inne niewiadome wymagają wyjaśnienia w kolejnych badaniach. 

Na pdstawie

Muangpaisan W, Wiputhanuphongs P, Jaisupa N, Junnu S, Samer J, Moongkarndi P, Supapueng O, Chalermsri C, Neungton N. Effects of water-soluble mangosteen extract on cognitive function and neuropsychiatric symptoms in patients with mild to moderate Alzheimer’s disease (WECAN-AD): A randomized controlled trial. Alzheimers Dement (N Y). 2022 Apr 5;8(1):e12292. doi: 10.1002/trc2.12292. PMID: 35415207; PMCID: PMC8984095.