W Iranie przeprowadzono badanie kliniczne, które miało ocenić, czy aromaterapia może pomóc starszym osobom w problemach z psychiką. 

W badaniu wzięły udział 183 osoby w podeszłym wieku, samodzielne, które przydzielano do trzech grup: stosujących aromaterapię olejkiem lawendowym, olejkiem rumiankowym albo placebo (wodę destylowaną). Olejki eteryczne stosowano codziennie w dawce 3 kropli roztworu o stężeniu 1,5%. 

We wszystkich grupach oceniano stan psychiczny za pomocą kwestionariusza Depression, Anxiety, and Stress-Scale (DASS). Analiza statystyczna wskazała, że po miesiącu w obu grupach stosujących aromaterapię doszło do istotnej poprawy (w porównaniu z grupą kontrolną) w zakresie objawów depresji, lęku i stresu. 

Działanie przeciwlękowe i antydepresyjne olejku lawendowego jest potwierdzone stosunkowo licznymi badaniami klinicznymi, co wiąże się najprawdopodobniej z jego specyficznym składem i zawartością aktywnych związków przenikających przez barierę krew-mózg. Warto pamiętać, że podobnie działać mogą także inne olejki, przykładem jest stosowany w tym badaniu olejek rumiankowy. Inhalacje w przypadku objawów o niewielkim nasileniu są atrakcyjną metodą poprawy nastroju, nie wiążą się bowiem z poważnymi działaniami niepożądanymi, czego nie można powiedzieć o lekach przeciwlękowych i przeciwdepresyjnych.

Na podstawie

Ebrahimi H, Mardani A, Basirinezhad MH, Hamidzadeh A, Eskandari F. The effects of Lavender and Chamomile essential oil inhalation aromatherapy on depression, anxiety and stress in older community-dwelling people: A randomized controlled trial. Explore (NY). 2021 Jan 9:S1550-8307(21)00001-X. doi: 10.1016/j.explore.2020.12.012. Epub ahead of print. PMID: 33454232.