Naukowcy z Niemieckiego Centrum Badań nad Nowotworami przeprowadzili symulację ekonomiczną, jakie byłyby skutki objęcia całej populacji starszych osób regularną suplementacją witaminy D. Ich zdaniem pozwoliłoby to zapobiec w ciągu roku 30 tysiącom zgonów z powodu choroby nowotworowej. 

Symulację tę oparto na danych o umieralności za rok 2016. Przyjęto, że suplementacja witaminy D u osób po 50 r.ż. pozwala zmiejszyć częstość zgonów w przebiegu choroby nowotworowej o 13%, zgodnie z wynikami metaanaliz badań klinicznych. Tę redukcję przeliczono na ogólną liczbę zgonów i możliwą do zaoszczędzenia sumę w ochronie zdrowia (za średni koszt opieki nad chorych w terminalnym stadium nowotworu przyjęto 40 tys. euro). 

Przy szacowanej redukcji liczby zgonów nowotworowych rzędu 30 tys. rocznie oszczędności w systemie ochrony zdrowia przekroczyłyby 250 milionów euro. Nawet w RFN suma ta jest niebagatelna, zwłaszcza biorąc uwagę niewielki koszt objęcia suplementacją witaminy D nawet sporej populacji. Taniej zapobiegać, niż leczyć – po raz kolejny sprawdza się to powiedzenie. 

Na podstawie

Niedermaier T, Gredner T, Kuznia S, Schöttker B, Mons U, Brenner H. Vitamin D supplementation to the older adult population in Germany has the cost-saving potential of preventing almost 30 000 cancer deaths per year. Mol Oncol. 2021 Feb 4. doi: 10.1002/1878-0261.12924. Epub ahead of print. PMID: 33540476.