W czasopiśmie gastroenterologicznym lekarze z Egiptu przedstawili rezultaty badania klinicznego, w którym wykazali korzystny wpływ suplementacji witaminy D na przebieg choroby zapalnej jelit u dzieci. 

Badanie miało charakter randomizowany z grupą kontrolną placebo. Analizowano stan ok. setki dzieci, u których rozpoznano zarówno chorobę zapalną jelit (tym mianem określa się dwie choroby: wrzodziejące zapalenie jelit oraz chorobę Leśniowskiego-Crohna) oraz niedobór witaminy D. Przez pół roku podawano im witaminę D w dawce 2000 j. dziennie albo placebo. 

Analiza statystyczna wskazała, że suplementacja witaminy D wiązała się z:

  • redukcją aktywności choroby (co w praktyce oznacza jakiegoś stopnia złagodzenie objawów);
  • poprawą jakości życia (rezultat poprzedniego);
  • redukcją markerów zapalenia, takich jak białko C-reaktywne (CRP), OB, interleukina 2, 12, 17, 23, TNF-alfa oraz kalprotektyna (ta ostatnia jest podobnie jak CRP białkiem ostrej fazy, tj. takim którego stężenie zmienia się w ostrym stanie zapalnym; produkowana jest przez granulocyty obojętnochłonne – komórki odpornościowe zwalczające bakterie, a jej stężenie w kale pozwala wnioskować o nasileniu stanu zapalnego w jelitach);
  • wzrostem stężenia interleukiny 10 (to białko należy do cytokin przeciwzapalnych i jest jednym z sygnałów dla układu immunologicznego o konieczności wygaszenia stanu zapalnego – jej wzrost należy zatem uznać za pożądany). 

Co więcej, dzieci z grupy otrzymującej witaminę D rzadziej pojawiały się na oddziale ratunkowym z powodu zaostrzeń choroby. 

Wyniki tego badania są spójne z wiedzą o przeciwzapalnym wpływie witaminy D i wspierają tezę, że niedobór tej witaminy warto wyrównywać, a i w sytuacji przewlekłej choroby zapalnej zawsze warto sprawdzić, czy zasoby witaminy D w organizmie na pewno są w normie. 

Na podstawie

El Amrousy D, El Ashry H, Hodeib H, Hassan S. Vitamin D in Children With Inflammatory Bowel Disease: A Randomized Controlled Clinical Trial. J Clin Gastroenterol. 2020 Oct 14. doi: 10.1097/MCG.0000000000001443. Epub ahead of print. PMID: 33060436.