Specjaliści ze szpitali w Tianjin (Chiny) ogłosili, że suplementacja selenu, wzmacniając mechanizmy antyoksydacyjne, może zmniejszać ilość przeciwciał przeciw peroksydazie tarczycowej u chorych na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. 

Najczęstszą postacią tego rodzaju zapalenia tarczycy jest choroba Hashimoto, dość częsta przypadłość we współczesnym świecie, wiązana m.in. z niedoborem selenu. Występuje bowiem częściej na terenach ubogich w selen, a sam selen pełni kluczową rolę w zwalczaniu stresu oksydacyjnego, do którego niewątpliwie dochodzi w tarczycy atakowanej przez układ immunologiczny (na tym polega istota choroby Hashimoto – nasz własny układ odpornościowy atakuje komórki tarczycy, doprowadzając po czasie do ich trwałego zniszczenia i niezdolności tego narządu do syntezy niezbędnych do życia hormonów, czyli do stanu nazywanego niewydolnością tarczycy). 

Autorzy omawianego badania postanowili sprawdzić, jakie będą rezultaty suplementacji selenu u osób z rozpoznanym autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy na wczesnym etapie, tj. gdy jeszcze nie doszło do niewydolności (początkowo tarczyca jest w stanie zwiększyć syntezę hormonów w niezaatakowanych komórkach, później również i one są niszczone). Przeprowadzili badanie kliniczne z udziałem 40 chorych, z których część otrzymywała selen w dawce 200 μg dziennie, a część placebo. Dodatkowo uwzględniono kolejną grupę kontrolną: 20 zdrowych ochotników. 

Po 3 miesiącach stwierdzono, że:

  • u wszystkich chorych, niezależnie od tego, czy otrzymywali selen, czy placebo, występowały wyższe niż u zdrowych poziomy malonylodialdehydu (marker uszkodzenia błon komórkowych) i niższa aktywność dysmutazy nadtlenkowej oraz mniejsza pojemność antyoksydacyjna osocza (co świadczy o upośledzeniu zdolności do neutralizacji wysoce reaktywnych związków uszkadzających struktury komórkowe);
  • w grupie otrzymującej selen doszło do istotnej redukcji przeciwciał przeciwtarczycowych (konkretnie jednego rodzaju: przeciw tyreoperoksydazie); nie zaobserwowano tego w grupie placebo;
  • w grupie tej zmniejszyło się także stężenie malonylodialdehydu, a wzrosła aktywność układów antyoksydacyjnych.

Autorzy podejrzewają, że zmniejszenie miana autoprzeciwciał może mieć związek z odnową przez selen wyczerpanych chorobą systemów antyoksydacyjnych. Dalsze badania powinny odpowiedzieć, czy suplementacja selenu przełoży się na lżejszy przebieg kliniczny choroby i czy niedobór selenu faktycznie, jak podejrzewają niektórzy naukowcy, przyczynia się do rozwoju choroby Hashimoto. 

Na podstawie

Int J Endocrinol. 2020 Jun 30;2020:9210572. Selenium Supplementation May Decrease Thyroid Peroxidase Antibody Titer via Reducing Oxidative Stress in Euthyroid Patients with Autoimmune Thyroiditis. Xun Tian et al.