Zarówno suplementacja probiotyków, jak i cynamonu pomogła poprawić metabolizm glukozy u chorych na cukrzycę – to wyniki badania klinicznego naukowców z Iranu. 

Oba nutraceutyki mają teoretyczny potencjał wpływać na gospodarkę węglowodanową, m.in. poprzez związki z przewlekłym stanem zapalnym, który jest stałym elementem cukrzycy. Oba też są intensywnie badane pod kątem możliwości wsparcia leczenia cukrzycy, z tym że wyniki dotychczasowych badań są niejednoznaczne. W badaniu z Iranu oba natomiast okazały się skuteczne. 

W badaniu uczestniczyło 136 chorych na cukrzycę typu 2, leczonych farmakologicznie, którym do tegoż leczenia dodawano jedną z czterech opcji:

  • synbiotyk zawierający 100 mln bakterii L. acidophilus oraz cynamon (0,5 g);
  • tylko bakterie;
  • tylko cynamon;
  • albo placebo.

Po 3 miesiącach stwierdzono, że we wszystkich trzech grupach aktywnego leczenia doszło (w porównaniu z placebo) do:

  • spadku stężenia glukozy we krwi na czczo (ważny parametr świadczący o skuteczności leczenia cukrzycy);
  • spadku HbA1c (ten wskaźnik z kolei mówi o tym, jak dobrze była wyrównana cukrzyca w ostatnich 3 miesiącach, jego spadek świadczy o poprawie);
  • zmniejszyło się też stężenie końcowych produktów glikacji, czyli zmodyfikowanych przez cukier związków o szkodliwym działaniu na poziomie komórkowym;
  • obserwowano także umiarkowany wzrost aktywności enzymów antyoksydacyjnych (największy w grupie otrzymującej probiotyki). 

W podsumowaniu autorzy uznają, że wyniki te wspierają dołączanie probiotyków (samych lub w połączeniu z cynamonem) w celu redukcji glikemii i poprawy stanu układów antyoksydacyjnych u chorych na cukrzycę typu 2. 

Chorym na cukrzycę typu 2 warto przypomnieć, że podstawą leczenia ich choroby jest dieta i ruch; w temacie diety cukrzycowej bardzo wielu zwolenników zdobywa w ostatnich latach sposób odchudzania zwany intermittent fasting, łączony z dietą niskowęglowodanową, promowaną przez takie organizacje pacjenckie, jak np. Diabetes UK. Szczegóły każdorazowo trzeba uzgodnić ze specjalistą dietetykiem, który dostosuje i dietę, i ewentualne suplementy do indywidualnej sytuacji pacjenta (z uwzględnieniem przyjmowanych leków!).

Na podstawie

J Diabetes Metab Disord. 2019 Dec 23;19(1):53-60.  Effects of probiotic, cinnamon, and synbiotic supplementation on glycemic control and antioxidant status in people with type 2 diabetes; a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Hossein Mirmiranpour et al.