Francuscy lekarze zajmujący się osobami w podeszłym wieku opublikowali wyniki analizy, która sugeruje, że odpowiednie zasoby witaminy D mogą łagodzić przebieg COVID-19.

Najlepiej, choć wcale nie najłatwiej, oceniać skuteczność interwencji medycznej w ramach badania klinicznego – z randomizacją, kontrolą placebo i in. Jednak takie badania zajmują sporo czasu i aby nie czuć się bezradnym w oczekiwaniu na ich wyniki, można wesprzeć się analizami retrospektywnymi. Tak też zrobili francuscy gerontolodzy.

Postanowili sprawdzić, jak wyglądał przebieg zakażenia nowym koronawirusem u 57 pensjonariuszy domów opieki dla starszych osób, którzy (z jakiegokolwiek powodu) otrzymali dożylny wlew witaminy D3 tuż przed zachorowaniem (w okresie wcześniejszego miesiąca) lub po wystąpieniu pierwszych objawów infekcji. Grupę kontrolną (9 osób) stanowiły osoby, które takiego wlewu nie otrzymały. Analizowano okres nieco ponad miesiąca.

Wrażenie robi już podstawowy analizowany parametr, czyli śmiertelność. W grupie witaminy D przeżyło ok. 80 proc., podczas gdy w grupie kontrolnej mniej niż połowa. Po uwzględnieniu możliwego wpływu leków, wieku, płci oceniono, że suplementacja witaminy D zmniejszała ryzyko zgonu dziesięciokrotnie. Także nasilenie objawów w grupie, która otrzymała witaminę D, było istotnie mniejsze.

Osoby starsze są grupą szczególnie narażoną na ciężki przebieg COVID-19. Pojawiają się hipotezy, że może to mieć związek z powszechnym w tej grupie niedoborem witaminy D. Nawet jeśli analizy retrospektywne, takie jak przedstawiona, nie zastąpią wyników prospektywnych badań klinicznych, sugerują ważny potencjał zdrowotny witaminy D, która najzwyczajniej jest nam potrzebna i której nie dostarczamy w pożywieniu w wystarczających ilościach. A jeśli jesteśmy zamknięci w czterech ścianach, to mamy jej za mało, nawet jeśli mieszkamy w słonecznej Italii czy Hiszpanii. Niech to będzie dodatkowy argument za suplementacją witaminy D, zwłaszcza w podeszłym wieku.

Na podstawie
J Steroid Biochem Mol Biol. 2020 Oct 13;204:105771. Vitamin D and survival in COVID-19 patients: A quasi-experimental study. Cédric Annweiler et al.