Chińscy pediatrzy na podstawie analizy danych z badań naukowych opublikowanych w czasopismach zachodnich oraz chińskich uznają, że suplementacja witaminy D przynosi dramatyczną poprawę stanu klinicznego dzieci chorych na autyzm. 

Autorzy przeprowadzili taką analizę, a jej wyniki opublikowali zaś w czasopiśmie fachowym wydawanym przez Koreańskie Kolegium Neuropsychofarmakologii. 

Mimo że badań na ten temat prowadzono dość sporo, do analizy zakwalifikowały się zaledwie trzy prace z udziałem łącznie 203 dzieci. Suplementacja witaminy D zaowocowała znacznie lepszymi wskaźnikami zachowania i jakością relacji społecznych niż placebo – zauważono to w skalach klinicznych Social Responsiveness Scale oraz Child Autism Rating Scale.

Mimo że wciąż nie wiemy, jaka jest przyczyna autyzmu, wiadomo, że istotne są czynniki środowiskowe (a nie tylko genetyczne). Podejrzewa się, że zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym zaczynają się już w okresie życia płodowego – być może rolę tu gra uszkodzenie przez toksyny albo jakaś nieznana infekcja wirusowa. Witamina D z kolei pełni ważne funkcje w okresie rozwoju układu nerwowego (uczestniczy zarówno w rozwoju połączeń nerwowych, jak i chroni neurony przed uszkodzeniem) i jej niedobór – już w okresie płodowym – zwiększa ryzyko autyzmu. Badania obserwacyjne wskazują, że dzieci z autyzmem mają mniejsze stężenia witaminy D we krwi niż ich zdrowi rówieśnicy. Z tej pracy wynika, że suplementacja witaminy D pomaga poprawić stan chorych dzieci, co jeszcze bardziej podkreśla jej znaczenie – i wskazuje, jak ważna jest suplementacja witaminy D. 

Na podstawie

Clin Psychopharmacol Neurosci. 2020 May 31;18(2):203-213. Vitamin D Supplementation is Beneficial for Children with Autism Spectrum Disorder: A Meta-analysis. Song L, Luo X, Jiang Q, Chen Z, Zhou L, Wang D, Chen A.