W badaniu klinicznym z Indii ekstrakt z korzenia ashwagandy (witania ospała, Withania somnifera) poprawił jakość życia starszych osób, a także jakość snu i coś, co badacze określili jako mental alertness, a co można przetłumaczyć jako „jasność umysłu”.

Badanie trwało 12 tygodni, miało charakter randomizowany z podwójnie ślepą próbą. Uczestnikami były osoby po 65 r.ż w liczbie 50. Połowie podawano doustnie ekstrakt z korzenia ashwagandy w dawce 600 mg dziennie, połowie placebo. 

W grupie otrzymującej ashwagandę stwierdzono:

  • istotną poprawę w skali World Health Organization Quality of Life (kwestionariusz oceniający jakość życia);
  • poprawę jakości snu oraz zdolności umysłowych po przebudzeniu się (ten ostatni parametr to właśnie „jasność umysłu”).

Uczestnicy ocenili witanię jako bezpieczną i co równie ważne – przydatną do poprawy ogólnego samopoczucia. Ashwaganda w ajurwedzie kojarzona jest z powstrzymywaniem starzenia, odmładzaniem, medycyna zachodnia kojarzy witanię z poprawą właśnie funkcji umysłowych: w tym redukcją lęków i wspieraniem funkcji poznawczych. W starości, gdy kumulują się zarówno skutki mikrouszkodzeń komórkowych, jak i stresów, z całego życia, suplement, który poprawia ogólne zadowolenie z życia i jeszcze wspiera funkcje umysłowe, będzie niewątpliwie atrakcyjną opcją do rozważenia do codziennego stosowania. 

Na podstawie

Cureus. 2020 Feb 23;12(2):e7083. Efficacy and Tolerability of Ashwagandha Root Extract in the Elderly for Improvement of General Well-being and Sleep: A Prospective, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study. Kelgane SB, Salve J, Sampara P, Debnath K.