Ta praca jest wybitnym dowodem na to, że właściwie dobrane nutraceutyki działają – i to jak! Na tyle, że pewne połączenia są wykorzystywane w klinikach na całym świecie. Specjaliści z USA i Kanady ogłosili wyniki metaanalizy, która mówi, że probiotyki złożone (tj. zawierające kilka szczepów bakterii) mają przewagę nad pojedynczymi szczepami (i oczywiście nad placebo) w zapobieganiu bardzo groźnemu powikłaniu wcześniactwa – martwiczemu zapaleniu jelit. 

Martwicze zapalenie jelit to ciężka choroba typowa dla wcześniaków, polega na pojawianiu się ognisk martwicy w ścianie jelita. Poważnie zagraża życiu dziecka, śmiertelność sięga 40%. Istotną rolę w jej rozwoju pełni niedojrzałość układu odpornościowego dziecka i zasiedlenie jego przewodu pokarmowego przez niechciane bakterie (zamiast bifidobakterii i pałeczek kwasu mlekowego). Ostatnio pojawiają się doniesienia o bardzo skutecznej, przełomowej wręcz, profilaktyce występowania tej choroby – polega ona na podawaniu wcześniakom probiotyków, celem dostarczenia do przewodu pokarmowego pożądanych bakterii, które utrudnią kolonizację przez patogeny i przyspieszą dojrzewanie układu odpornościowego.

Naukowcy dokonali przeglądu 63 dostępnych badań klinicznych poświęconych zastosowaniu różnych prebiotyków w celu zapobiegania martwiczemu zapaleniu jelit. Ogółem objęto nimi przeszło 15 tys. wcześniaków. Wnioski brzmią następująco:

  • śmiertelność w martwiczym zapaleniu jelit redukuje wyłącznie połączenie przynajmniej jednego szczepu Lactobacillus i przynajmniej jednego szczepu Bifidobacterium;
  • redukcja śmiertelności z wszystkich przyczyn jest duża – sięga nawet 65%;
  • szczególnie skuteczne wydają się połączenia złożone z: Bifidobacterium animalis subsp. lactis, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Saccharomyces boulardii, Bacillus spp., Enterococcus spp., S. thermophilus;
  • obok redukcji śmiertelności probiotyki skracają także czas hospitalizacji (o kilka, kilkanaście dni) czy czas do wprowadzenia pełnego żywienia. 

Na podstawie

Gastroenterology. 2020 Jun 24. Probiotics Reduce Mortality and Morbidity in Preterm, Low Birth Weight Infants: a Systematic Review and Network Meta-analysis of Randomized Trials. Morgan RL et al.