Naukowcy z ośrodków medycznych w Pawii i Turynie (Włochy) pokazali, że dołączenie nutraceutyków do leczenia cukrzycy typu 2 po 6 miesiącach poprawia kontrolę tej choroby. 

W ramach badania klinicznego sprawdzano skuteczność komercyjnego preparatu przeznaczonego do wsparcia żywienia chorych na cukrzycę. Zawiera on wyciąg z dwóch przedstawicieli alg brunatnych, workoliścia (Ascophyllum nodosum) i morszczyna pęcherzykowego (Fucus Vesiculosus), dodatkowo chorym podawano suplement z chromem.

Glony brunatne zawierają m.in. florotaniny, które blokują dwa enzymy ułatwiające trawienie cukrów w jelicie: α-amylazę i α-glukozydazę. Przyhamowanie aktywności tych enzymów zwalnia wchłanianie węglowodanów, przyczyniając się do lepszej kontroli cukrzycy. Nutraceutyki takie trzeba przyjmować tuż przed posiłkiem, aby wykorzystać skutek działania na enzymy i powstrzymać wchłanianie cukrów – których to osoba chora na cukrzycę powinna unikać, ale co w praktyce jest trudne do wykonania. Stąd też zainteresowanie substancjami zwalniającymi ich wchłanianie (notabene w podobnym mechanizmie działa inny nutraceutyk: fasolamina uzyskiwana z fasoli oraz lek na receptę akarboza).

W badaniu uczestniczyło 175 chorych na cukrzycę typu 2, leczonych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Połowie jednak podawano dodatkowo testowane nutraceutyki, drugiej połowie placebo. Po 6 miesiącach w grupie badanej parametry metabolcizne okazały się lepsze niż w grupie kontrolnej, a zwłaszcza:

  • uzyskano mniejsze poziomy hemoglobiny glikowanej, która jest ważnym markerem biochemicznym świadczącym o nasileniu zaburzeń gospodarki węglowodanowej (nadmiar cukru we krwi przyłącza się do cząsteczki hemoglobiny w erytrocytach i jest go w niej tym więcej, im bardziej przekroczone są granice normy; taka cząsteczka nazywa się hemoglobiną glikowaną i jest obecna we krwi przez ok. 3 miesiące, tj. tyle, ile żyją przenoszące ją erytrocyty. Poziom tej hemoglobiny mówi zatem o tym, jak dobrze lub jak źle była kontrolowana cukrzyca w ostatnich 3 miesiącach);
  • uzyskano mniejsze stężenia glukozy na czczo (parametr ten wskazuje na zdolność trzustki do utrzymywania prawidłowej ilości cukru we krwi w stanie „spoczynku”, tj. gdy nie trzeba walczyć z rosnącym stężeniem glukozy po posiłku);
  • także poposiłkowe stężenia glukozy okazały się mniejsze w grupie otrzymującej nutraceutyk.

Nie stwierdzono natomiast, by testowane nutraceutyki w jakikolwiek sposób wpływały na profil lipidowy, czyli stężenie frakcji cholesterolu.

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że dodatek tych nutraceutyków może pomagać w redukcji nadmiaru glukozy we krwi chorych na cukrzycę. Takie badania z pewnością są cenną wskazówką dla chorych, którzy często czują się bezradni nawet mimo przestrzegania zaleceń lekarskich i poszukują pomocy w naturalnych środkach. Ważne jednak, aby pamiętać, że w badaniu tym nutraceutyki stosowano jako dodatek do leków, a nie ich zastępnik!

Na podstawie

Diabetes Metab Syndr Obes. 2019 Sep 18;12:1861-1865. Ascophyllum Nodosum, Fucus Vesiculosus and chromium picolinate nutraceutical composition can help to treat type 2 diabetic patients. Derosa G, Pascuzzo MD, D’Angelo A, Maffioli P.