Czy w ostrej biegunce u dzieci stosowanie probiotyków ma sens? – zapytali autorzy metaanalizy badań klinicznych. Wyniki wskazują, że jak najbardziej. 

Naukowcy przeanalizowali badania kliniczne z randomizacją i kontrolą placebo, w których oceniano skuteczność probiotyków i synbiotyków w ostrej biegunce u dzieci (włączyli 34 takich badań z udziałem blisko 5 tys. dzieci).

Analiza wskazała, że po włączeniu probiotyków lub synbiotyków uzyskano:

  • skrócenie czasu trwania biegunki;
  • zmniejszenie ryzyka konieczności leczenia szpitalnego;
  • zmniejszenie częstości wypróżnień po 3 dniach leczenia.

W dalszej analizie stwierdzono, że synbiotyki są skuteczniejsze niż probiotyki (synbiotyk to probiotyk połączony w jednej kapsułce z substancjami odżywiającymi mikroorganizmy, np. inuliną lub oligosacharydami), a najskuteczniejszymi szczepami mikroorganizmów okazały się drożdże z rodzaju Saccharomyces i bifidobakterie.

Idea suplementacji mikroorganizmów tworzących florę jelitową w ostrym zakażeniu pokarmowym przebiegającym z biegunką wykorzystuje zjawisko antagonizmu między poszczególnymi rodzajami bakterii. Te od dawna nas zasiedlające (od milionów lat ewolucji) wydzielają pewne substancje, które utrudniają wtargnięcie i rozmnażanie się bakterii chorobotwórczych. W sytuacji biegunki dostarczenie większej ilości dobroczynnych mikroorganizmów pozwala przywrócić zaburzoną równowagę mikroflory jelitowej, co jak widać z omawianej pracy, istotnie przekłada się na wyniki kliniczne.

Na podstawie

Medicine (Baltimore). 2019 Sep;98(37):e16618. A meta-analysis of the effects of probiotics and synbiotics in children with acute diarrhea. Yang B, Lu P, Li MX, Cai XL, Xiong WY, Hou HJ, Ha XQ.