Mimo że dokładny mechanizm działania chondroityny wciąż nie został poznany, odkrywamy coraz to nowe procesy, w których uczestniczy ta substancja. Wiedza ta przyczynia się do poznania, w jaki sposób chondroityna ochrania chrząstki w chorobach stawów. 

Dzięki pracom naukowców wiemy, że chondroityna m.in. wygasza markery stanu zapalnego i zmniejsza ilość metaloproteaz macierzy – czyli enzymów niszczących podłoże tkanki łącznej. Chińscy badacze postanowili jednak zbadać, jak chondroityna chroni chondrocyty, czyli żywe komórki chrząstki; w takich chorobach zapalnych jak zwyrodnienie stawów czy reumatoidalne zapalenie stawów każdy chondrocyt jest na wagę złota, zależy nam na ochronie tych komórek, ponieważ to właśnie one i tylko one mają zdolność odbudowywania chrząstki stawowej.

Naukowcy traktowali izolowane chondrocyty stężoną wodą utlenioną, czyli silnie reaktywną formą tlenu, która powoduje narastanie uszkodzeń w podobny sposób, jak to się dzieje w stanach zapalnych. Jednocześnie do komórek dodawano w różnych stężeniach chondroitynę. Okazało się, że ta zwiększa odporność komórek chrząstki i wydłuża ich przeżycie, ogranicza uszkodzenia DNA w jądrze komórkowym, chroni mitochondria i zmniejsza ekspresję kaspazy 3 i 9. Te dwa ostatnie białka to enzymy uruchamiające apoptozę, czyli naturalną śmierć komórki – mniejsza ich ekspresja wyraźnie koreluje z mniejszą ilością obumierających komórek.

Te informacje ułatwiają zrozumienie, co dokładnie stoi za ochronnym działaniem chondroityny na chrząstkę stawową, wykazanym w wielu badaniach klinicznych.

Na podstawie

Int J Biol Macromol. 2019 May 21;134:1113-1119. Chondroitin sulfate from sturgeon bone protects chondrocytes via inhibiting apoptosis in osteoarthritis. Liu Q, Wang J, Sun Y, Han S.