Duże badanie kliniczne ukazuje, że duża dawka estru etylowego kwasu omega-3 EPA (kwas eikozapentaenowy) chroni przed zawałami serca i innymi powikłaniami krążeniowymi nawet te osoby, które już biorą statyny z powodu zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego. 

Badanie REDUCE-IT zostało przedstawione w topowym piśmie kardiologicznym Journal of American College of Cardiology, a jego autorami jest kilkudziesięciu specjalistów z czołowych amerykańskich ośrodków kardiologicznych.

W ramach badania przeszło 8000 chorych otrzymujących statyny z powodu choroby wieńcowej lub cukrzycy przydzielono do grupy leczonej dodatkowo kwas omega-3 EPA w dawce 4 g dziennie albo placebo. Obserwacja trwała 5 lat i przyniosła spektakularne wyniki: kwas omega-3 zredukował o prawie jedną trzecią częstość zawałów serca, udarów, hospitalizacji z powodu choroby wieńcowej oraz zgonów z przyczyn krążeniowych.

To, co jest szczególnie godne podkreślenia, to że efekt ten uzyskano w grupie szczególnie wysokiego ryzyka, na dodatek leczonej w optymalny – wedle współczesnej wiedzy medycznej – sposób, tj. za pomocą statyn. Tymczasem wielu ekspertów od dawna twierdziło, że kwasy omega-3 mogą potęgować korzystne działanie statyn.

Kwasy omega-3 zadziałały długotrwale i systematycznie – chorzy, którzy je otrzymywali, doświadczyli o 25% rzadziej pierwszego poważnego powikłania sercowo-naczyniowego, o prawie jedną trzecią rzadziej – drugiego i trzeciego oraz o prawie połowę – czwartego. Dodanie kwasów omega-3 do statyny zaowocowało uniknięciem 1 na 5 zgonów z przyczyn krążeniowych.

“Ma to poważny wpływ nie tylko na zdrowie poszczególnych chorych, ale i konsekwencje dla zdrowia publicznego i potencjalnie uzasadnionych ekonomicznie metod zmniejszania ryzyka, i wydaje się obiecującą strategią” – stwierdził prof. Deepak L. Bhatt z Harvardu (USA), jeden z autorów badania. “Byliśmy zdziwieni, jak duży jest ten efekt i jak wielki wpływ ten lek wywiera na życie ludzi wraz z upływem czasu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że pacjenci ci już otrzymywali leczenie uznawane za optymalne” – dodał. „Lek ten może pomóc milionom ludzi na całym świecie” – stwierdził.

Na podstawie

Deepak L. Bhatt et al. Effects of Icosapent Ethyl on Total Ischemic Events: From REDUCE-IT. Journal of the American College of Cardiology, 2019; DOI: 10.1016/j.jacc.2019.02.032