W ślad za badaniami na zwierzętach przeprowadzono badania na komórkach ludzkich – zespół naukowców z Dalekiego Wschodu (Korea, Japonia, Chiny) potwierdził w nich, że askofilan, substancja czynna brunatnych wodorostów (Ascophyllum nodosum) pobudza komórki układu odpornościowego człowieka.

Askofilan zwiększył na powierzchni komórek dendrytycznych ekspresję białek kompleksu zgodności tkankowej MHC-I i II. Komórki dendrytyczne to coś w rodzaju lokalnego „centrum dowodzenia” w układzie odpornościowym – to one decydują, który mikroorganizm lub która komórka mają być zaatakowane. Z kolei kompleksy MHC to specjalne struktury białkowe, coś w rodzaju kieszonki, w której komórka dendrytyczna umieszcza antygen (obce białko), który mają zwalczać pozostali „żołnierze” układu immunologicznego (głównie limfocyty T).

Dodatkowym zjawiskiem po poddaniu komórek dendrytycznych działaniu askofilanu był wzrost wydzielania cytokin prozapalnych. Oznacza to promocję reakcji zapalnej, a zjawisko to zdaniem autorów może być przydatne np. w niektórych przewlekłych zakażeniach czy nowotworach – czyli tam, gdzie siły obronne organizmu są zbyt słabe, by skutecznie wyeliminować przeciwnika.

Na podstawie

Mar Drugs. 2019 Jan 19;17(1). Activation of Human Dendritic Cells by Ascophyllan Purified from Ascophyllum nodosum. Zhang W, Kwak M, Park HB, Okimura T, Oda T, Lee PC, Jin JO.