Suplementacja błonnika u osób otyłych skutkuje zmianami bakteryjnej flory jelitowej – opisują wyniki swojego eksperymentu kanadyjscy naukowcy. 

Badanie, które przeprowadzili Kanadyjczycy, daje wgląd w to, co się dzieje z bakteriami jelitowymi u osób otyłych, których dieta jest często uboga w błonnik, po wprowadzeniu jego regularnej suplementacji. A są to zjawiska o potencjalnym znaczeniu praktycznym, w ostatnich latach bowiem podejrzewa się, że dysbioza, czyli zaburzenie składu flory jelitowej, może być powodem wielu chorób przewlekłych – w tym także przyczyniać się do rozwoju otyłości!

Autorzy przez 12 tygodni zapewniali suplementację błonnika 29 osobom otyłym i porównywali zmiany zachodzące w ich układzie pokarmowym z liczącą 24 osoby grupą kontrolną. W grupie suplementującej błonnik wzrosła liczba bakterii z rodzaju Lachnospira, odnotowano zmiany składu chemicznego kału, np. większe ilości krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (kwasy te są wytwarzane z błonnika przez bakterie i pełnią m.in. rolę ochronną przed rakiem jelita grubego), a co najciekawsze – im większe były ilości Lachnospira, tym większy spadek masy ciała odnotował uczestnik.

Badanie to wpisuje się znakomicie w hipotezę, którą oficjalnie popiera już część naukowców: że otyłość jest powiązana przyczynowo z bakteriami w jelitach. Część nawet uważa, że powinno się ją leczyć w pierwszej kolejności probiotykami. Nawet jeśli dla niektórych to zbyt przełomowa idea – póki co na pewno warto zwiększyć ilość błonnika w diecie.

Źródło

J Nutr Biochem. 2018 Nov 26;64:228-236. Impact of dietary fiber supplementation on modulating microbiota-host-metabolic axes in obesity. Mayengbam S, Lambert JE, Parnell JA, Tunnicliffe JM, Nicolucci AC, Han J, Sturzenegger T, Shearer J, Mickiewicz B, Vogel HJ, Madsen KL, Reimer RA.