Grupa naukowców z Włoch i USA opublikowała opis przypadku 23-letniego mężczyzny cierpiącego na autyzm, u którego zaburzenia istotnie zmniejszyły się pod wpływem witaminy D i kwasów omega-3. Nie wiemy, czy właśnie odkryto nową potencjalną terapię autyzmu; sami autorzy przyznają, że wyniki trzeba spróbować powtórzyć w większej grupie chorych, jest to jednak pierwsza taka sytuacja, w której leczenie skojarzone witaminą D i kwasami omega-3 okazało się tak skuteczne w autyzmie. 

Autorzy wyszli z założenia, że skoro zarówno witamina D, jak i kwasy omega-3 są potrzebne do prawidłowego rozwoju układu nerwowego, to być może ich suplementacja będzie w stanie wpłynąć na zaburzenia związane z autyzmem. Pierwszym pacjentem, u którego sprawdzili tę hipotezę, był 23-letni mężczyzna, który cierpiał na autyzm i który w ostatnim roku przejawiał takie zachowania jak nieadekwatne pobudzenie, drażliwość, niepokój ruchowy, zachowania opozycyjne i samookaleczenia. W badaniach laboratoryjnych wykryto u niego zaburzony stosunek kwasów omega-6 do kwasów omega-3 oraz niedobór witaminy D.

Suplementacja witaminy D i kwasów omega-3 była długotrwała (trwała aż dwa lata), w którym to okresie stwierdzono zauważalną poprawę objawów. Terapia okazała się bezpieczna i niedroga, autorzy więc planują sprawdzić jej skuteczność w większej grupie.

Źródło

Nutr Neurosci. 2018 Dec 13:1-12. Omega-3 PUFAs and vitamin D co-supplementation as a safe-effective therapeutic approach for core symptoms of autism spectrum disorder: case report and literature review. Infante M, Sears B, Rizzo AM, Mariani Cerati D, Caprio M, Ricordi C, Fabbri A.