Nie tylko osteoporoza wymaga odpowiedniej podaży witaminy D i wapnia. I nie tylko złamania osteoporotyczne. Witamina D z wapniem są wykorzystywane podczas gojenia się złamanej kości niezależnie od tego, czy mamy osteoporozę, czy nie.

Naukowcy z Instytutu Badań Ortopedycznych i Biomechaniki z Uniwersytetu w Ulm (Niemcy) podsumowują aktualny stan wiedzy na temat roli wapnia i witaminy D w złamaniach i zwracają uwagę na najważniejsze, czasami nieoczywiste fakty:

  • wapń jest potrzebny do mineralizacji tkanki kostnej w procesie gojenia złamań, przez co np. u osób z osteoporozą, które często mają niedobór wapnia i witaminy D, obserwuje się wolniejszą naprawę złamanych kości;
  • uzupełnianie niedoborów wapnia i witaminy D wydaje się więc potencjalną strategią dla poprawy efektów leczenia złamań w osteoporozie;
  • coraz więcej danych z badań klinicznych wskazuje, że w razie braku suplementacji wapnia w wyniku złamania może dochodzić do utraty gęstości kości w pozostałych, nieobjętych złamaniem regionach (w celu przesłania wapnia do miejsca złamania organizm czerpie go z rezerwuaru, jakim jest cały szkielet); w przypadku chorych na osteoporozę pogłębia to jeszcze bardziej niedobór masy kostnej i zwiększa ryzyko kolejnych złamań;
  • szczególną grupą wymagającą zwiększonej suplementacji wapnia i witaminy D są zaś – z oczywistych względów – chorzy po urazie wielonarządowym, z licznymi i poważnymi złamaniami;
  • mimo tych podstaw teoretycznych, brakuje badań klinicznych, które potwierdziłyby bezsprzecznie zasadność suplementacji wapnia i witaminy D dla lepszego gojenia się złamań, zwłaszcza poważnych, u osób z osteoporozą i niedoborami tych składników.

Źródło

Eur Cell Mater. 2018 Jun 22;35:365-385. Calcium and vitamin D in bone fracture healing and post-traumatic bone turnover. Fischer V, Haffner-Luntzer M, Amling M, Ignatius A.