Na podstawie licznych badań naukowych wydaje się, że witamina D będzie obiecującą i skuteczną a przy tym niedrogą opcją wykorzystywaną w leczeniu mięśniaków macicy i ich objawów, co ma związek z jej działaniem hamującym rozrost tych guzów – piszą w nowym artykule polscy badacze z klinik ginekologicznych i ośrodków naukowych w Warszawie i Gdańsku.

Ciekawym aspektem, na który zwracają uwagę autorzy, jest synergia działania witaminy D z niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu mięśniaków macicy, wymagająca dalszych badań.

Najważniejsze obserwacje z przeglądu prac naukowych dokonanego przez autorów są następujące:

  • niedobór witaminy D ma związek ze zwiększonym ryzykiem pojawienia się mięśniaków macicy;
  • witamina D hamuje rozrost komórek mięśniaka;
  • witamina D ma działanie antyestrogenne i antyprogesteronowe, zmniejsza bowiem ekspresję receptorów dla tych hormonów na powierzchni komórek;
  • witamina D chroni DNA przed uszkodzeniem i mutacjami mogącymi doprowadzić do transformacji nowotworowej i pojawienia się mięśniaka;
  • suplementacja witaminy D i ekspozycja na światło słoneczne mogą być podstawowymi metodami zapobiegania mięśniakom macicy;
  • póki co w jednym badaniu klinicznym wykazano, że suplementacja witaminy D hamuje progresję mięśniaków macicy;
  • największe efekty z suplementacji powinny odnieść kobiety z małymi mięśniakami.

Warto też pamiętać, że ok. 1/4 ludzi ma „zmniejszoną wrażliwość” na suplementację witaminy D (u nich stężenia we krwi po standardowej dawce rosną wolniej niż u pozostałych), więc warto badać skuteczność suplementacji, oceniając stężenie witaminy D we krwi – wyrównanie niedoboru jest konieczne do uzyskania efektu terapeutycznego.

Źródło

Int J Mol Sci. 2018 Jul 14;19(7). Vitamin D and Uterine Fibroids-Review of the Literature and Novel Concepts. Ciebiera M, Włodarczyk M, Ciebiera M, Zaręba K, Łukaszuk K, Jakiel G.