Błonnik przyjmowany w diecie w dużej ilości i przez długi czas wiąże się z mniejszym ryzykiem nietrzymania kału w późniejszym wieku – stwierdzają amerykańscy gastroenterolodzy po analizie wyników dużego badania populacyjnego Nurses’ Health Study.

Ponieważ w badaniu tym brały udział wyłącznie kobiety, póki co nie wiadomo, czy podobnie błonnik zadziała u mężczyzn.

Autorzy sprawdzili prospektywnie, jak ilość spożywanego błonnika przełoży się na częstość rozpoznań nietrzymania kału. Stan ten jest wynikiem zaburzenia odruchów nerwowych odpowiedzialnych za kontrolę defekacji i może mieć różne nasilenie – od okazjonalnego wycieku kału w czasie oddawania gazów po pełną niemożność kontroli stolca, co wiąże się z koniecznością stałego chodzenia w pieluchach. U kobiet jedną z częstych przyczyn są uszkodzenia jelitowych połączeń nerwowych lub mięśni, do których dochodzi w trakcie porodów.

W przeprowadzonym badaniu uczestniczyło blisko 60 tys. kobiet w średnim wieku 73 lat, które w 2008 r. nie zgłaszały objawów nietrzymania kału. Ilość błonnika w codziennej diecie oceniano wstecz, sięgając aż do roku 1984. Kryteria rozpoznania nietrzymania kału przyjęto dość rygorystyczne, do zdiagnozowania wystarczał bowiem już jeden epizod w roku.

W czasie obserwacji stwierdzono aż 7000 przypadków nietrzymania kału. Kobiety, które spożywały najwięcej błonnika (25 g dziennie) były o 20 proc. mniej narażone na wystąpienie choroby niż te, które miały go w diecie najmniej. Co istotne, na ostateczne ryzyko nie wpływało źródło błonnika. Mechanizm tego związku nie jest znany, ale nie zmienia to faktu, że mamy oto kolejne duże badanie, które uświadamia, że elementy diety działają długofalowo i efekty potrafią być widoczne po latach – czasem po prostu w postaci braku pewnych chorób.

Źródło

Gastroenterology. 2018 May 11. Increased Long-term Dietary Fiber Intake is Associated With Decreased Risk of Fecal Incontinence in Older Women. Staller K, Song M, Grodstein F, Whitehead WE, Matthews CA, Kuo B, Chan AT.