W Klinice Coopera w Dallas (USA) przeprowadzono badanie, które wskazuje, że dla zdolności umysłowych w podeszłym wieku więcej niż istotne znaczenie ma jedna z witamin – i pewnie nikogo nie zdziwi, która – tak, tak, to witamina D.

Badania naukowe wskazują, że niskie stężenia witaminy D wiążą się z upośledzeniem funkcji poznawczych oraz że podobnie działa niedostatek aktywności fizycznej. Tym razem naukowcy postanowili więc sprawdzić, jak stężenie witaminy D wpływa na umysł, ale eliminując z równania sprawność fizyczną. Innymi słowy, postanowili sprawdzić, czy działa na pewno witamina D, a nie np. regularna aktywność na świeżym powietrzu, która przełoży się „niechcący” na wyższe stężenia witaminy D.

Do badania zaproszono starsze osoby, ale cieszące się dobrym zdrowiem – w sumie zgromadzono prawie 4500 uczestników. Wszyscy przeszli test wysiłkowy oraz badanie funkcji poznawczych za pomocą skali Montreal Cognitive Assessment (im niższy daje wynik, tym gorzej – mniej niż 25 pkt. uznaje się za dowód na występowanie zaburzeń poznawczych).

Słabe wyniki uzyskiwane w skali montrealskiej wiązały się wyraźnie z wiekiem (zaawansowany wiek zwiększał ryzyko zaburzeń poznawczych o 75 proc.) oraz płcią męską (kobiety miały ryzyko o 40 proc. mniejsze!). Ochronnie działały także lata edukacji (spadek ryzyka o 13 proc.). Mimo to, w każdej z tych grup ryzyko było zwiększane przez niedobór witaminy D (o 26 proc.). Co więcej, gdy uwzględniono sprawność wysiłkową badanych, ryzyko to obniżyło się w niewielkim stopniu, zaledwie o 3 pkt. procentowe! Świadczy to o tym, że witamina D kształtuje funkcje poznawcze w innym mechanizmie niż związany ze sprawnością fizyczną.

Zapamiętajmy więc tę lekcję – dla dobrej pamięci w starości istotne są witamina D i regularne ćwiczenia, jedno niezależnie od drugiego.

Źródło

Prev Med. 2018 May 15;113:57-61. The association between serum vitamin D level and cognitive function in older adults: Cooper Center Longitudinal Study. Pavlovic A, Abel K, Barlow CE, Farrell SW, Weiner M, DeFina LF.