Flora bakteryjna wyprzedza celiakię

Wczesne (w okresie niemowlęcym) zmiany składu flory jelitowej u podatnych dzieci mogą zwiększać ryzyko rozwoju celiakii poprzez wpływ na dojrzewanie układu immunologicznego. Rolę protekcyjną wydaje się mieć bakteria Bifidobacterium longum

Międzynarodowy zespół naukowców z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA monitorował zmiany flory jelitowej następujące wraz z rozwojem dzieci z rodzin obciążonych celiakią (nietolerancją glutenu), aby ocenić, czy są skorelowane z pojawieniem się objawów choroby.

Badanie przeprowadzono w grupie 200 zdrowych, urodzonych o czasie noworodków, u których przynajmniej jednego krewnego rozpoznano (za pomocą biopsji jelita!) celiakię. Dzieci monitorowano przez 5 lat. Analizowano 10 dzieci, u których rozwinęła się celiakia oraz 10 dzieci z grupy kontrolnej.

Bakterie tworzące florę jelitową identyfikowano za pomocą metod genetyki molekularnej, natomiast w wieku 4, 6 miesięcy oraz po rozpoznaniu celiakii oceniano parametry aktywności układu immunologicznego.

Flora bakteryjna dzieci zdrowych wraz z czasem zyskiwała na różnorodności, nie działo się tak jednak u dzieci, u których ostatecznie pojawiła się celiakia. U dzieci zdrowych dochodziło do spadku stężenia przeciwciał IgA związanych z błonami śluzowymi oraz narastania ilości Bifidobacterium longum – natomiast u dzieci z celiakią przeważały szczepy B. brevis oraz Enterococcus spp.

Jak podkreślają autorzy, to, czy manipulując składem flory jelitowej, będzie można zapobiegać celiakii, wymaga przeprowadzenia znacznie większych badań, jest to jednak niewątpliwie atrakcyjna, godna sprawdzenia hipoteza.

Źródło

Microbiome. 2018 Feb 20;6(1):36. Gut microbiota trajectory in early life may predict development of celiac disease. Olivares M, Walker AW, Capilla A, Benítez-Páez A, Palau F, Parkhill J, Castillejo G, Sanz Y.