Jaki jest związek witaminy D z ADHD?

Suboptymalne stężenia witaminy D w okresie okołoporodowym mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na ADHD (napobudliwość z deficytem uwagi). Także w późniejszym życiu niedobór witaminy D jest powiązany z tą chorobą. 

Są to wyniki przeglądu prac naukowych opublikowanych do czerwca 2017 r., poświęconych potencjalnym związkom między ADHD a witaminą D. Do analizy włączono 13 badań obserwacyjnych (9 kliniczno-kontrolnych lub przekrojowych oraz 4 badania prospektywne).

Dane uzyskane od przeszło 10 tys. dzieci wskazują, że u chorych na ADHD średnie stężenie witaminy D we krwi jest niższe niż u zdrowych rówieśników. Z kolei ryzyko zachorowania na ADHD u dzieci z niedoborem witaminy D zwiększone były przeszło dwuipółkrotnie. Co więcej, metaanaliza badań prospektywnych z udziałem ponad 4 tys. dzieci wskazała, iż niedostateczne zasoby witaminy D w okresie porodowym o 40 proc. zwiększały ryzyko rozpoznania ADHD w późniejszym życiu.

Autorzy zwracają też uwagę, że opisywane asocjacje nie są równie wyraźne w każdym z analizowanych badań i że konieczne są większe, interwencyjne badania kohortowe z oceną działania witaminy D przed sformułowaniem ostatecznych wniosków.

Źródło

Adv Nutr. 2018 Jan 1;9(1):9-20. Vitamin D Status and Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies.
Khoshbakht Y, Bidaki R, Salehi-Abargouei A.