Flora jelitowa i alergia skórna

Zmiany w składzie flory bakteryjnej przewodu pokarmowego mogą wiązać się z przebiegiem atopowego zapalenia skóry. Prawdopodobnie dzieje się to w wyniku interakcji między genami/białkami bakteryjnymi a czynnością układu odpornościowego człowieka. 

Do badania, które przyniosło te wnioski, włączono 129 niemowląt w wieku ok. 6 miesięcy. Mniej więcej połowa z nich miała rozpoznaną chorobę alergiczną – atopowe zapalenie skóry. Metodami molekularnymi badano skład flory jelitowej (w oparciu o analizę próbek kału). Dodatkowo oceniano nie tylko rodzaje bakterii, ale i ich liczbę.

Na jelitową florę bakteryjną wpływał rodzaj karmienia dziecka – u niemowląt karmionych piersią dominował rodzaj Bifidobacterium, natomiast u karmionych mieszankami – Escherichia i Veillonella. U dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry ilość bakterii w kale była mniejsza niż u dzieci zdrowych. Analiza metagenomowa ujawniła różnice w zakresie genów związanych z rozwojem funkcji układu odpornościowego, takich jak geny odpowiadające za fosforylację oksydacyjną, szlak sygnałowy PI3K-Akt (uczestniczący w regulacji cyklu komórkowego), sygnalizację estrogenową, przetwarzanie i prezentację antygenów komórkom układu immunologicznego. Zwłaszcza kolonizacja przewodu pokarmowego przez bakterie rozkładające śluz (Akkermansia muciniphila, Ruminocccus gnavus, Lachnospiraceae bacterium) istotnie korelowała z opóźnieniem dojrzewania układu odpornościowego w grupie dzieci chorych.

Komentarz

Promocja karmienia piersią nie od parady oparta jest m.in. na korzyściach zdrowotnych dla dziecka. To tylko jeden z przykładów. To, że dieta wpływa na skład bakterii jelitowych, wiadomo od dawna. To, że bakterie jelitowe współdziałają z naszym układem odpornościowym, też nie jest tajemnicą. Coraz więcej wiadomo o tym, że zaburzenia składu flory jelitowej wiążą się z chorobami, też nie jest zaskoczeniem. W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej głosów, by u chorych na alergie rozważać obok leków probiotyki. Właśnie w oparciu o podobne do tego badania.

Źródło

J Allergy Clin Immunol. 2018 Jan 12. Perturbations of the gut microbiome genes in infants with atopic dermatitis according to feeding type. Lee MJ, Kang MJ, Lee SY, Lee E, Kim K, Won S, Suh DI, Kim KW, Sheen YH, Ahn K, Kim BS, Hong SJ.