Polscy seniorzy mają niedobór witaminy D. Prawie wszyscy

W Polsce niedobór witaminy D dotyczy znakomitej większości osób starszych – wynika z badania PolSenior, przeprowadzonego przez polskich naukowców w Uniwersytetów Medycznych w Krakowie i Katowicach. Co więcej, niedobór tej witaminy wiąże się ze stopniem niepełnosprawności. 

W ramach PolSenior przebadano losowo wybraną grupę blisko 3500 osób w wieku 65 lat lub starszych. Co ważne, nie mogli to być pensjonariusze domów opieki, tylko osoby żyjące samotnie lub z rodzinami.

Wyniki badania są alarmujące. Średnie stężenie witaminy D wyniosło 20,5 ng/ml. Wartości poniżej zalecanych (30 ng/ml) stwierdzono u przeszło 80 proc. mężczyzn i 90 proc. kobiet. Za zwiększoną częstość niedoboru witaminy D u kobiet odpowiadał prawdopodobnie siedzący tryb życia i związana z tym mniejsza ekspozycja na światło.  Stwierdzono też korelację między niedoborem witaminy D a występowaniem stanów związanych z niesprawnością. Regularne długie spacery lub wycieczki rowerowe wiązały się z mniejszym ryzykiem niedoboru witaminy D.

Komentarz

Niedobór witaminy D w diecie starszych osób ma niebagatelne znaczenie zdrowotne. Właśnie opublikowano zalecenia polskiego Instytutu Żywności i Żywienia związane z dietą starszych osób – gdzie zwrócono uwagę na konieczność suplementacji witaminy D w tej grupie stale przez cały rok. Cały artykuł można przeczytać pod tym adresem: https://ncez.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-aktywnosci-fizycznej-dla-osob-w-wieku-starszym

Źródło

Public Health Nutr. 2018 Jan 21:1-9. Socio-economic determinants of vitamin D deficiency in the older Polish population: results from the PolSenior study. Wyskida M, Owczarek A, Szybalska A, Brzozowska A, Szczerbowska I, Wieczorowska-Tobis K, Puzianowska-Kuźnicka M, Franek E, Mossakowska M, Grodzicki T, Więcek A, Olszanecka-Glinianowicz M, Chudek J.