Fitoestrogen z siemienia lnianego ma właściwości antyrakowe

Badania in vitro naukowców z Kanady sugerują, że lignany obecne w siemieniu lnianym mogą powstrzymywać rozwój komórek raka piersi. 

Lignany to polifenole o słabych właściwościach estrogenowych (czyli są fitoestrogenami). Znajdują się w wielu roślinach, jak strączkowe czy ziarna zbóż, ale to właśnie len jest ich najbogatszym źródłem.

Składniki pochodzenia naturalnego mogą mieć właściwości synergistyczne do chemioterapeutyków (co można wykorzystać w ramach wzmacniania efektów leczenia) i to zjawisko postanowili zbadać autorzy omawianej pracy. Wykorzystali dwa lignany (sekoizolaricirezinol i enterolakton) w połączeniu z różnymi chemioterapeutykami o różnym mechanizmie działania (docetaksel, doksorubicyna, karboplatyna). Naukowcy sprawdzali, czy dodanie lignanów zwiększy odsetek komórek przerzutowego raka piersi uśmiercanych przez chemioterapeutyki.

Jak się okazało, połączenie trzech składników: enterolaktonu, metforminy (lek przeciwcukrzycowy rozregulowujący proces wytwarzania energii w komórce) oraz stosunkowo niska dawka chemioterapii istotnie zmniejszały żywotność komórek nowotworowych w porównaniu z samym chemioterapeutykiem.

Autorzy zwracają uwagę na konieczność prowadzenia dalszych badań nad wykorzystaniem lignanów w chorobach nowotworowych.

Źródło

Nutr Cancer. 2018 Jan 5:1-10. Flaxseed Lignans Enhance the Cytotoxicity of Chemotherapeutic Agents against Breast Cancer Cell Lines MDA-MB-231 and SKBR3. Di Y, De Silva F, Krol ES, Alcorn J.