Metaanaliza badań klinicznych przeprowadzona przez chińskich naukowców wskazuje, że suplementacja witaminy D jest korzystna w kontekście klinicznym depresji. Szczególnie widoczne są te efekty u kobiet, gdy witamina D jest suplementowana w dawkach przekraczających 2800 j. i dłużej niż 2 miesiące. 

Autorzy analizowali wyniki 29 badań klinicznych z udziałem 4,5 tys. uczestników. Witamina D zmniejszyła częstość epizodów depresyjnych (efekt mały), jak i zwiększyła skuteczność terapii przeciwdepresyjnych (efekt duży). Analiza podgrup wskazała, że korzyści z suplementacji witaminy D (i to zarówno w prewencji, jak i leczeniu depresji) odnoszą osoby z niedoborem tej witaminy oraz zwłaszcza kobiety. Gdy jest stosowana w ramach szerszej terapii, skuteczność witaminy D ujawnia się jeszcze przed upływem 8 tygodni, w prewencji musi być stosowana dłużej. 

Niedobór witaminy D koreluje w badaniach obserwacyjnych z występowaniem m.in. chorób układu nerwowego. Ryzyko depresji zwiększa nawet o kilkanaście procent. Może to mieć związek z działaniem witaminy D zachodzącym bezpośrednio w mózgu. Witamina D przenika do ośrodkowego układu nerwowego, gdzie aktywuje receptory wpływające na neurotransmisję oraz wydzielanie czynników neurotropowych (odpowiadających za rozwój synaps i wypustek neuronalnych) oraz wspomaga wygaszanie tlących się reakcji zapalnych. 

Możliwość wsparcia terapii poważnej choroby, jaką jest depresja, za pomocą bezpiecznego nutraceutyku, który jest łatwo akceptowany przez pacjentów, powinna zainteresować zarówno psychiatrów, jak i lekarzy rodzinnych, którzy również często mają do czynienia z podopiecznymi chorymi na depresję. 

Na podstawie

Xie F, Huang T, Lou D, Fu R, Ni C, Hong J, Ruan L. Effect of vitamin D supplementation on the incidence and prognosis of depression: An updated meta-analysis based on randomized controlled trials. Front Public Health. 2022 Aug 1;10:903547. doi: 10.3389/fpubh.2022.903547. PMID: 35979473; PMCID: PMC9376678.