Urolodzy z Uniwersytetu we Florencji wykorzystali preparat ziołowo-witaminowy w terapii idiopatycznego zespołu pęcherza nadreaktywnego. 

Choroba ta charakteryzuje się napadami pilnej potrzeby oddania moczu, czasami wiele razy dziennie (nawet co kilkanaście minut), czemu może towarzyszyć problem z trzymaniem moczu. Ważne, że u pacjentów z pęcherzem nadreaktywnym wymienione objawy nie są wynikiem zakażenia dróg moczowych ani innej choroby organicznej (np. przerostu prostaty). Rozpoznanie wymaga zatem dokładnego zbadania pacjenta oraz analizy wyników badań dodatkowych (m.in. posiewu moczu, USG i badań urodynamiczych). 

Pęcherz nadreaktywny może dramatycznie upośledzać jakość życia, wpływając na życie zawodowe, rodzinne, poczucie własnej wartości – nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że konieczność oddawania moczu co chwilę utrudnia funkcjonowanie społeczne. Leczenie tej choroby jest trudne, ponieważ nie są jasne jej przyczyny – postuluje się „rozregulowanie” kontroli pracy pęcherza moczowego na poziomie miejscowego układu autonomicznego, zmiany zachodzące w komórkach mięśniowych pęcherza – prawdopodobnie patofizjologia jest wieloczynnikowa. 

W terapii próbuje się wykorzystywać leki wpływające na przekaźnictwo cholinergiczne, interwencje behawioralne (np. biofeedback), trening mięśni miednicy mniejszej, stymulację elektryczną, w skrajnych przypadkach wstrzykiwanie toksyny botulinowej lub nawet zabiegi chirurgiczne. Już sama wielość opcji terapeutycznych świadczy o tym, że leczenie nie jest łatwe i trudno o jedną skuteczną metodę. Stąd poszukiwania alternatywnych sposobów i takie właśnie przetestowali włoscy urolodzy. 

W przeprowadzonym w tym celu badaniu klinicznym wzięło udział 35 chorych, ktory otrzymywali złożony preparat zawierający witaminy C i D, aminokwas L-glutaminę oraz ekstrakt z dyni, papryki i rdestowca japońskiego. Badanie prowadzono w ośrodku III stopnia referencyjności. Co istotne, chorzy ci nie otrzymywali wcześniej typowego leczenia farmakologicznego pęcherza nadreaktywnego, można więc uznać, że testowany preparat był formą terapii „pierwszej linii”. 

Leczenie przyniosło korzyści w postaci złagodzenia objawów aż u 85% chorych. Potwierdzono to zarówno miarami obiektywnymi, jak i subiektywną opinią pacjentów. Autorzy wnioskują, że metody terapii alternatywnej i komplementarnej mogą być przydatne w leczeniu idiopatycznych, niepowikłanych postaci choroby, jednak podkreślają, że przed wyciągnięciem ostatecznych wniosków należy potwierdzić je w kolejnych badaniach, z udziałem większej liczby chorych. 

Na podstawie

Morselli S, Gemma L, Liaci A, Campi R, Serni S, Li Marzi V. Outcomes of a complementary and alternative medicine based on vitamins, herbal products, and amino acid as a first line treatment in idiopathic overactive bladder syndrome in men and women without bladder outlet obstruction. Urologia. 2022 Feb 18:3915603221077599. doi: 10.1177/03915603221077599. Epub ahead of print. PMID: 35176933.