Amerykańscy lekarze zbadali, jak zadziała wczesne (domowe) leczenie zakażenia koronawirusem integrujące leki z witaminami, magnezem i cynkiem. Takie leczenie skojarzone okazało się bezpieczne i skuteczne: zmniejszyło odsetek przyjęć do szpitala i zgonów. 

Autorzy wyodrębnili do zbadania grupę 922 pacjentów przychodni, u których wykryto (metodą PCR) zakażenie koronawirusem SARS-CoV2. Badanie prowadzono od marca do września 2020 r. U tych, którzy mieli >50 lat i co najmniej jedną chorobę współistniejącą zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, zlecono wstępne leczenie łączące co najmniej jedną substancję o działaniu przeciwwirusowym (cynk, iwermektynę, hydroksychlorochinę), lek przeciwbakteryjny (azytromycynę, doksycyklinę, ceftriakson), wziewny steryd (budezonid) i ewentualnie steryd domięśniowo (deksametazon). Gdy jednak objawy narastały, stosowano inhalacje z lekiem rozszerzającym oskrzela (salbutamolem), płynoterapię oraz witaminę B1 w dawce 500 mg i.v., siarczan magnezu dożylnie, witaminę B9, czyli kwas foliowy (1 g) oraz witaminę B12 (1 mg). W grupie tak leczonej hospitalizacji wymagało zaledwie 1,9% osób, a zmarła tylko jedna (0,3%).

Zdaniem autorów tego badania nie ma co wstrzymywać się w oczekiwaniu na wyniki kolejnych randomizowanych badań klinicznych, które miałyby zweryfikować zastosowane postępowanie – lepiej je rozważyć, zwłaszcza w grupie wysokiego ryzyka, już we wczesnym okresie choroby. Nawet w ramach konsultacji zdalnej można zalecić zestaw przeciwwirusowy, który pozwoli ograniczyć liczbę przyjęć do szpitali, a dla ciężej chorych zostawić leczenie dożylne już w warunkach klinicznych. Witaminy, minerały i leki jak widać na receptę można bez problemu łączyć, aby uzyskać wymierne korzyści dla chorego – byle to robić z głową. 

Na podstawie

Procter BC, Ross C, Pickard V, Smith E, Hanson C, McCullough PA. Clinical outcomes after early ambulatory multidrug therapy for high-risk SARS-CoV-2 (COVID-19) infection. Rev Cardiovasc Med. 2020 Dec 30;21(4):611-614. doi: 10.31083/j.rcm.2020.04.260. PMID: 33388006.