Dane naukowe o działaniu chlorofilu

Podstawowe informacje o chlorofilu

Definicje

Chlorofil – zielony barwnik niezbędny roślinom do fotosyntezy czyli zamiany dwutlenku węgla i wody na glukozę i tlen. Proces ten wymaga energii słonecznej
Chlorofilina – pochodna chlorofilu, rozpuszczalna w wodzie, w której centralny atom magnezu został podmieniony na inny, najczęściej miedź.
Kancerogen, karcynogen – substancja uszkadzająca komórki i prowadząca do rozwoju nowotworu.

Zastosowanie

  • Chlorofil jest od kilkudziesięciu lat wykorzystywany w leczeniu ciężkich, trudno gojących się ran.
  • Chlorofil i chlorofilina tworzą kompleksy ze związkami policyklicznymi, z których wiele ma działanie kancerogenne; w ten sposób przyczyniają się do ochrony przed rozwojem nowotworów.
  • Chlorofil i chlorofilina są badane w chorobach skóry, w zwalczaniu niektórych mikroorganizmów – bakterii, wirusów i pasożytów i w licznych innych potencjalnych zastosowaniach zdrowotnych.

Mechanizm działania chlorofilu i chlorofiliny u ludzi

Leczenie przewlekłych ran

Wykazano, że chlorofil udrażnia mikrokrążenie rany, przez co ułatwia jej odżywianie i usuwanie z rany produktów enzymatycznej degradacji tkanek martwiczych. Co więcej, chlorofil wykazywał działanie przeciwzapalne, łagodząc niepożądany wpływ enzymów oczyszczających ranę. Opisano korzystny wpływ chlorofiliny na zapach z rany oraz jej właściwości przeciwbakteryjne. Jak się przypuszcza, za korzystne działanie na zapach z rany odpowiada właśnie zahamowanie metabolizmu bakterii zanieczyszczających ranę i przez to mniejsze uwalnianie związków siarki i merkaptanów [1].
W latach 50. XX w. na rynek amerykański wprowadzono maść zawierającą chlorofil, papainę i mocznik, z sukcesem stosowaną do chemicznego oczyszczania trudno gojących się ran, np. odleżyn [2-4] lub ran opornych na leczenie przeciwbakteryjne [5]. Niedawno opisano skuteczność o maści podobnym składzie w leczeniu stopy cukrzycowej [6].

Zapobieganie nowotworom

Chlorofil i chlorofilina wiążą w przewodzie pokarmowym związki policykliczne, zmniejszając ich wchłanianie i biodostępność. Przekłada się to na ich słabsze działanie, a ponieważ wiele kancerogenów ma budowę policykliczną, sugeruje to wpływ chlorofilu/chlorofiliny na zapobieganie rozwojowi nowotworów. Można przypuszczać, że najsilniej to działanie dotyczy nowotworów przewodu pokarmowego, ale nie można wykluczyć wpływu na rozwój innych nowotworów.
Polscy autorzy [7] na przykładzie znanego karcynogenu – oranżu akrydynowego, wykazali, że chlorofil wiąże go silniej niż inne naturalne związki, np. 20 razy silniej niż resweratrol i 1000-10 tys. razy silniej niż ksantyny (np. teobromina). Do znanych kancerogenów wiązanych przez chlorofil należą też benzopiren (jeden z najsilniejszych karcynogenów dymu papierosowego), aflatoksyny, węglowodory aromatyczne i aminy heterocykliczne [8,9].
Aflatoksyny to związki o silnym działaniu kancerogennym, wytwarzane przez pleśnie. Są szczególnie groźne dla osób, które przebyły wirusowe zapalenie wątroby typu B, u nich bowiem szczególnie często wywołują pierwotnego raka wątroby. Wspólnie działający zespół naukowców z USA i Chin wykazał, że wzbogacenie o chlorofilinę diety osób narażonych na aflatoksyny w pożywieniu już po miesiącu o połowę zmniejszyło w moczu stężenie wskaźników uszkodzenia DNA [10]. Autorzy we wnioskach uznali, że suplementacja chlorofiliny może zyskać istotną rolę w praktyce zapobiegania rakowi wątroby i innym nowotworom zależnym od zanieczyszczeń środowiska. Do podobnych wniosków doszli także inni naukowcy, także w aspekcie ochronnej roli chlorofiliny przed uszkodzeniami DNA pod wpływem innych mykotoksyn [11-13].
Aminy heterocykliczne to kancerogenne związki powstające m.in. w mięsie obrabianym w wysokiej temperaturze (>200 st. – typowe temperatury podczas smażenia czy grillowania). Autorzy amerykańscy w badaniu sposorowanym przez instytucje rządowe wykazali, że dodanie chlorofiliny do tak przygotowywanego mięsa silnie zmniejsza uszkodzenia w DNA komórek jelita grubego [14].

Warto zwrocić uwagę, że chlorofil z oczywistych względów jest w stanie wiązać karcynogeny tylko, gdy będzie z nimi zmieszany, co w przypadku suplementów oznacza konieczność przyjmowania chlorofiliny wraz z posiłkiem.

Obok wpływu profilaktycznego badane są też – póki co głównie w laboratoriach – właściwości chlorofiliny w odwracaniu transformacji nowotworowej (czyli jej wpływ na „cofanie się raka”) [15-18, 39].

Błędem jest zamiana leków, zwłaszcza przeciwnowotworowych, na chlorofil! Powinno się też zachowywać odstęp (ok. 2 godz.) między chlorofilem a lekami.

 

Chlorofil w zwalczaniu mikroorganizmów

W warunkach laboratoryjnych stwierdzono:

  • przeciwwirusowe działanie chlorofilu, m.in. na wirusy grypy, HIV [19] i HCV (wirus wirusowego zapalenia wątroby typu C); Bada się też przydatność chlorofiliny w zwalczaniu dengi (tropikalna gorączka krwotoczna, przenoszona przez komary) [25];
  • przeciwbakteryjne działanie chlorofiliny, m.in na bakterie Salmonella [21], gronkowca złocistego i Escherichia coli [22], Bacillus cereus i Listeria monocytogenes [23]. W tym ostatnim przypadku chlorofilina okazała się skuteczniejsza niż podchloryn sodu, stosowany m.in. do odkażania basenów.  Wykazano też, że chlorofilina w dużym stężeniu hamuje wzrost bakterii powodujących przykry zapach z ust [26];
  • chlorofilina wykazała także działanie przeciwpasożytnicze – w badaniu uczonych z Gorakhpur University (Indie) okazała się toksyczna w stosunku do różnych stadiów larwalnych przywry wątrobowej, przy czym światło słoneczne wzmagało to działanie nawet kilkaset razy [24]. Sprawdza się nawet możliwość wykorzystania chlorofiliny do zwalczaniu pasożytów oraz larw komarów bezpośrednio w zbiornikach wodnych [36-38].

Chlorofil a choroby skóry

Wstępne badania wskazują na przydatność chlorofiliny w pewnych chorobach lub defektach kosmetycznych skóry. Chlorofilina może przyczyniać się do hamowania procesów starzenia się skóry, m.in. utrudniając rozkład kwasu hialuronowego [27, 28] i ograniczając fotouszkodzenia skóry [31, 32]; może też zmniejszać zaczerwienienie twarzy i wygładzać skórę [29] i korzystnie wpływać na trądzik [30].

Inne działania i kierunki wykorzystania chlorofiliny

Ponieważ u podstaw fotosyntezy leży uwalnianie wolnych elektronów pod wpływem światła, badane są możliwości wykorzystania tego zjawiska w leczeniu nowotworów metodą fotosensytyzacji (po podaniu chlorofiliny lub jej pochodnych w okolice komórek nowotworowych naświetla się je laserem, doprowadzając do martwicy) [34, 35].

 

Ważne uwagi praktyczne

Chlorofil może zmniejszać wchłanianie niektórych leków (np. chemioterapii, starszych leków przeciwdepresyjnych) i suplementów – należy skonsultować się z lekarzem i zachować 2-godzinny odstęp między tymi substancjami.

Chlorofilu nie należy przetrzymywać w przezroczystej butelce, bo pod wpływem światła zacznie uwalniać wolne rodniki.

Osoby stosujące chlorofil na skórę w celach kosmetycznych powinny to robić przed zaśnięciem, aby uniknąć aktywacji chlorofilu pod wpływem światła.

 

Piśmiennictwo

1. Brett DW. Chlorophyllin — a healer? A hypothesis for its activity. WOUNDS. 2005;17(7):190–195.
2. Burke JF, Golden T. A clinical evaluation of enzymatic debridement with papain-urea-chlorophyllin ointment. Am J Surg. 1958;95(5):828–842.
3. Miller E. Decubitus ulcers treated with papain-urea chlorophyllin ointment. NY State J Med. 1956;56(May 1):1446–1447.
4. Katz RI, Reese JW, Byrne JJ. Papain-chlorophyll urea ointment in surgery. Am J Surg. 1958;95(1):102–105.
5. Carter CH. Chronic ulcers: treatment with papain-urea-chlorophyllin ointment in cases resistant to anti-bacterial therapy. Medical Times. 1958;86(11):1382–1390.
6. Int Surg J. 2017(4);6. A prospective study on effectiveness of use of papain urea based preparation in dressings compared with regular conventional dressings in diabetic foot ulcers. Balasubrahmanya KS, Praveen M. Pawar, Srinidhi M, Shruthi S, Jinumon KV, Rahul D. Kunju
7. J Toxicol Environ Health A. 2010;73(17-18):1141-9. Natural compounds in the human diet and their ability to bind mutagens prevents DNA-mutagen intercalation. Osowski A, Pietrzak M, Wieczorek Z, Wieczorek J.
8. Dashwood R. Chlorophylls as anticarcinogens (review). Int J Oncol. 1997 Apr;10(4):721-7.
9. Mutat Res. 1994 Jul 16;308(2):191-203. Mechanisms of the in vitro antimutagenic action of chlorophyllin against benzo[a]pyrene: studies of enzyme inhibition, molecular complex formation and degradation of the ultimate carcinogen. Tachino N, Guo D, Dashwood WM, Yamane S, Larsen R, Dashwood R.
10. Proc Natl Acad Sci U S A. 2001 Dec 4;98(25):14601-6. Chlorophyllin intervention reduces aflatoxin-DNA adducts in individuals at high risk for liver cancer. Egner PA, Wang JB, Zhu YR, Zhang BC, Wu Y, Zhang QN, Qian GS, Kuang SY, Gange SJ, Jacobson LP, Helzlsouer KJ, Bailey GS, Groopman JD, Kensler TW.
11. Gastroenterology. 2004 Nov;127(5 Suppl 1):S310-8. Chemoprevention of hepatocellular carcinoma in aflatoxin endemic areas. Kensler TW, Egner PA, Wang JB, Zhu YR, Zhang BC, Lu PX, Chen JG, Qian GS, Kuang SY, Jackson PE, Gange SJ, Jacobson LP, Muñoz A, Groopman JD.
12. Cancer Prev Res (Phila). 2009 Dec;2(12):1015-22. Effects of chlorophyll and chlorophyllin on low-dose aflatoxin B(1) pharmacokinetics in human volunteers. Jubert C1, Mata J, Bench G, Dashwood R, Pereira C, Tracewell W, Turteltaub K, Williams D, Bailey G.
13. Food Chem. 2015 Mar 1;170:455-62. In vitro genotoxicity of mycotoxins ochratoxin A and fumonisin B(1) could be prevented by sodium copper chlorophyllin–implication to their genotoxic mechanism. Domijan AM, Gajski G, Novak Jovanović I, Gerić M, Garaj-Vrhovac V.
14. PLoS One. 2011 Apr 25;6(4):e18707. Inhibition of fried meat-induced colorectal DNA damage and altered systemic genotoxicity in humans by crucifera, chlorophyllin, and yogurt. Shaughnessy DT, Gangarosa LM, Schliebe B, Umbach DM, Xu Z, MacIntosh B, Knize MG, Matthews PP, Swank AE, Sandler RS, DeMarini DM, Taylor JA.
15. Cancer Res. 2003 Mar 15;63(6):1254-61. Caspase-8 and apoptosis-inducing factor mediate a cytochrome c-independent pathway of apoptosis in human colon cancer cells induced by the dietary phytochemical chlorophyllin. Díaz GD, Li Q, Dashwood RH.
16. Int J Mol Med. 2005 Oct;16(4):735-40. The chlorophyllin-induced cell cycle arrest and apoptosis in human breast cancer MCF-7 cells is associated with ERK deactivation and Cyclin D1 depletion. Chiu LC, Kong CK, Ooi VE.
17. Int J Cancer. 2009 Nov 1;125(9):2086-94. E2F4 and ribonucleotide reductase mediate S-phase arrest in colon cancer cells treated with chlorophyllin. Chimploy K, Díaz GD, Li Q, Carter O, Dashwood WM, Mathews CK, Williams DE, Bailey GS, Dashwood RH.
18. Wei Sheng Yan Jiu. 2006 Nov;35(6):678-81. Study on E-cadherin, Cyclin D1 and Cyclin E expression in anti-malignant transformation by chlorophyllin. Fu J, Jiang YG, Bin XN, Chen XM.
19. Yonago Acta Med. 2016 Mar;59(1):61-5. In Vitro Inhibition of Cytopathic Effect of Influenza Virus and Human Immunodeficiency Virus by Bamboo Leaf Extract Solution and Sodium Copper Chlorophyllin. Ito A, Tsuneki A, Yoshida Y, Ryoke K, Kaidoh T, Kageyama S.
20. Microbiol Immunol. 2014 Mar;58(3):188-94. Antiviral activity of extracts from Morinda citrifolia leaves and chlorophyll catabolites, pheophorbide a and pyropheophorbide a, against hepatitis C virus. Ratnoglik SL, Aoki C, Sudarmono P, Komoto M, Deng L, Shoji I, Fuchino H, Kawahara N, Hotta H.
21. J Photochem Photobiol B. 2017 Jul;172:1-10. Inactivation of Gram (-) bacteria Salmonella enterica by chlorophyllin-based photosensitization: Mechanism of action and new strategies to enhance the inactivation efficiency. Buchovec I, Lukseviciūtė V, Kokstaite R, Labeikyte D, Kaziukonyte L, Luksiene Z.
22. Lasers Med Sci. 2017 Jul;32(5):1081-1088. Photoinactivation effect of eosin methylene blue and chlorophyllin sodium-copper against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Caires CSA, Leal CRB, Ramos CAN, Bogo D, Lima AR, Arruda EJ, Oliveira SL, Caires ARL, Nascimento VA.
23. J Photochem Photobiol B. 2011 Oct 5;105(1):69-74. Microbial control of food-related surfaces: Na-Chlorophyllin-based photosensitization. Luksiene Z, Paskeviciute E.
24. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2016;58:39. ANTHELMINTIC ACTIVITY OF CHLOROPHYLLIN AGAINST DIFFERENT LARVAL STAGES OF Fasciola gigantica. Singh DJ, Singh DK.
25. Parasitol Res. 2014 Dec;113(12):4321-6. Chlorophyll derivatives can be an efficient weapon in the fight against dengue. Azizullah A, Rehman ZU, Ali I, Murad W, Muhammad N, Ullah W, Häder DP.
26. Yonago Acta Med. 2015 Sep;58(3):129-36. The Effect of Bamboo Leaf Extract Solution and Sodium Copper Chlorophyllin Solution on Growth and Volatile Sulfur Compounds Production of Oral Malodor Associated Some Anaerobic Periodontal Bacteria. Majbauddin A, Kodani I, Ryoke K.
27. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2016 Jul 25;9:167-74. Ability of sodium copper chlorophyllin complex to repair photoaged skin by stimulation of biomarkers in human extracellular matrix. McCook JP, Stephens TJ, Jiang LI, Law RM, Gotz V.
28. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2015 Aug 12;8:443-8. In vitro inhibition of hyaluronidase by sodium copper chlorophyllin complex and chlorophyllin analogs. McCook JP, Dorogi PL, Vasily DB, Cefalo DR
29. J Drugs Dermatol. 2015 Oct;14(10):1157-9. Topical Treatment With Liposomal Sodium Copper Chlorophyllin Complex in Subjects With Facial Redness and Erythematotelangiectatic Rosacea: Case Studies. Vasily DB.
30. J Drugs Dermatol. 2015 Jun;14(6):589-92. Pilot Study of Topical Copper Chlorophyllin Complex in Subjects With Facial Acne and Large Pores. Stephens TJ, McCook JP, Herndon JH Jr.
31. J Drugs Dermatol. 2015 Apr;14(4):401-4. Assessment of the safety and efficacy of topical copper chlorophyllin in women with photodamaged facial skin. Sigler ML, Stephens TJ.
32. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2016 Jul 25;9:167-74. Ability of sodium copper chlorophyllin complex to repair photoaged skin by stimulation of biomarkers in human extracellular matrix. McCook JP, Stephens TJ, Jiang LI, Law RM, Gotz V.
33. Oncol Rep. 2012 May;27(5):1455-60. Chlorophyllin e4 is a novel photosensitizer against human bladder cancer cells. Li B, Wu Z, Li W, Jia G, Lu J, Fang J, Chen G.
34. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2017 Jun;18:162-170. Liposomal delivery of ferrous chlorophyllin: A novel third generation photosensitizer for in vitro PDT of melanoma. Gomaa I, Sebak A, Afifi N, Abdel-Kader M.
35. J Drug Target. 2015 Jan;23(1):89-95. Evaluation of cancer imaging potential and photodynamic therapy efficacy of copper (II) benzyloxypheophorbide-a. Ocakoglu K, Er Ö, Yurt Lambrecht F, Yılmaz Süslüer S, Kayabasi C, Gündüz C, Yılmaz O.
36. Parasitol Res. 2011 Sep;109(3):781-6. Optimizing conditions for the use of chlorophyll derivatives for photodynamic control of parasites in aquatic ecosystems. Erzinger GS, Wohllebe S, Vollrath F, Souza SC, Richter P, Lebert M, Häder DP.
37. J Med Entomol. 2005 Jul;42(4):652-6. Assessment of laboratory and field assays of sunlight-induced killing of mosquito larvae by photosensitizers. Dondji B, Duchon S, Diabate A, Herve JP, Corbel V, Hougard JM, Santus R, Schrevel J.
38. Parasitol Res. 2009 Feb;104(3):593-600. Photodynamic control of human pathogenic parasites in aquatic ecosystems using chlorophyllin and pheophorbid as photodynamic substances. Wohllebe S, Richter R, Richter P, Häder DP.
39. Environ Toxicol Pharmacol. 2016 Sep;46:147-57. Nano-encapsulated chlorophyllin significantly delays progression of lung cancer both in in vitro and in vivo models through activation of mitochondrial signaling cascades and drug-DNA interaction. Das J, Samadder A, Mondal J, Abraham SK, Khuda-Bukhsh AR.