Niektóre probiotyki wspierają trawienie w ten sposób, że zwiększają ilość dostępnych wchłanianiu prostych substancji w przewodzie pokarmowym. Taką właściwość ma Bacillus coagulans, który ułatwia rozkład białek na poszczególne aminokwasy. Może przez to stać się cennym sojusznikiem, np. u osób starszych lub wegan, lub sportowców ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko.

Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badanie kliniczne, w ramach którego sprawdzono, jak suplementacja probiotyku Bacillus coagulans wpłynie na wchłanianie aminokwasów pochodzących z białek mleka. Koncentrat tych białek oczywiście nie miał naśladować diety wegańskiej, a tylko stanowić źródło tego budulca dla sprawdzenia sprawności rozkładu białka przez podawane bakterie.

Uczestnicy badania w liczbie 30 dwukrotnie przechodzili badaną suplementację, za każdym razem z 3-tygodniową przerwą między protokołami. Grupa, która przyjmowała placebo, za drugim razem otrzymywała aktywny probiotyk, i vice versa. Uczestnikom mierzono wchłanianie kluczowych aminokwasów przez 4 godz. od spożycia testowanych produktów.

Analiza wskazała, że w grupie spożywającej B. coagulans zwiększone (lub przynajmniej przyspieszone) było wchłanianie specyficznych aminokwasów (np. argininy, izoleucyny), stwierdzono poprawę wchłaniania aminokwasów egzogennych, jak i aminokwasów ogółem.

Jak się wydaje, B. coagulans przedostaje się do jelita cienkiego i tam wytwarza proteazy, które ułatwiają trawienie białek, zwiększając biodostępność aminokwasów. Autorzy podejrzewają, że probiotyk ten pomoże trawić białka roślinne nawet lepiej niż zwierzęce, jednak do wykazania tego potrzebne będą kolejne badania. Przydadzą się też do wyjaśnienia, czy podobny efekt uda się uzyskać u osób w podeszłym wieku, u których ograniczone są zarówno źródła, jak i efektywność wchłaniania aminokwasów.

Na podstawie
Nutr Metab (Lond). 2020 Oct 23;17:93. Bacillus coagulans GBI-30, 6086 improves amino acid absorption from milk protein. Richard A Stecker et al.