Starzenie się ma swoje początki co najmniej w średnim wieku, nie w starości. Już po 40, 50 roku życia zaczynamy pracować na to, jaki nasz mózg będzie – zdrowy czy chory – po przekroczeniu 80 lat (to i tak mocno wyważone ujęcie, bo są i teorie, że zaczyna się to wszystko jeszcze wcześniej). Gerontolodzy z Bangalore (Indie) podkreślają znaczenie, jakie dla zdrowia układu nerwowego ma dostarczanie polifenoli z winogron. I nie tylko. 

Polifenole, nie tylko z winogron, budzą coraz większe zainteresowanie i naukowców, i konsumentów. Mają pozytywny wpływ metaboliczny, działają przeciwzapalnie, hamują rozwój chorób układu krążenia, poprawiają stan skóry, a wszystko to – wraz z właściwościami antyoksydacyjnymi – powoduje, że mają zdolność hamowania starzenia. Ich wpływ na układ nerwowy jest badany odkąd odkryto, że przenikają przez barierę krew-mózg.

Starzenie się mózgu jest skutkiem licznych procesów fizycznych i reakcji biochemicznych, przy czym podnosi się, że jednym z takich zjawisk jest postępujący niedobór mikroskładników żywieniowych w neuronach, stres oksydacyjny, mikrostan zapalny i utrata zdolności do zarządzania synapsami. Stąd pomysł na interwencje żywieniowe, które miałyby przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom – pod postacią suplementacji m.in. witamin, mikroelementów, kwasów omega-3 – i właśnie polifenoli. Aby zbiorczo opisywać tę grupę związków pod kątem ich działania, stworzono niedawno termin: neuronutraceutyki. 

Na razie o potencjale polifenoli z winogron świadczą głównie badania na zwierzętach, badania obserwacyjne, najmniej jest badań klinicznych – tych ostatnich najwięcej poświęcono głównemu (choć nie jedynemu) przedstawicielowi tej grupy, jakim jest resweratrol – mamy dzięki temu dane o zdolności resweratrolu do wpływania na funkcje poznawcze. Zdaniem autorów i resweratrol, i proantocyjanidyny (ze skórek i pestek winogron) mogą stać się w przyszłości podstawą do opracowania leków na chorobę Alzheimera czy chorobę Parkinsona. 

Na podstawie

Adv Exp Med Biol. 2020;1260:159-174.  Polyphenols as an Effective Therapeutic Intervention Against Cognitive Decline During Normal and Pathological Brain Aging. S Asha Devi et al.